Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Informator dla polskich emitentów papierów wartościowych

Realizacja prawa poboru akcji oferowanych w ramach oferty publicznej

Realizacja prawa poboru akcji oferowanych w ramach oferty publicznej - zapisy podstawowe i dodatkowe

Stosowane Regulacje – §§ 128 - 148 Szczegółowych Zasad Działania KDPW S.A.

Używane terminy: 
  • D – dzień ustalenia prawa poboru
  • JPP – jednostkowe prawo poboru
  • PNE – prawo wynikające ze złożonych zapisów – papier techniczny do obsługi operacji
  • PDA – prawo do akcji

Uchwały WZ spółki oraz inne dokumenty urzędowe powinny być dostarczone w formie oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kopii. Natomiast dokumenty sporządzane przez spółkę powinny być podpisane zgodnie z reprezentacją spółki przez osoby, które zostały upoważnione do reprezentowania emitenta wobec KDPW S.A .

Przy ustalaniu kalendarium realizacji prawa poboru powinny być stosowane następujące zasady:
  • dokumenty dotyczące obsługi prawa poboru powinny być dostarczone do KDPW nie później niż na 7 dni przed dniem D,
  • przydział akcji przypadających na zapisy dodatkowe może nastąpić najwcześniej siódmego dnia po zakończeniu przyjmowania zapisów,
  • przy ustalaniu terminów należy brać pod uwagę tylko dni robocze.


Dalej