Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Informator dla polskich emitentów papierów wartościowych

Rejestracja na podstawie art. 5a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - rynek niepubliczny

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w Krajowym Depozycie mogą być rejestrowane papiery wartościowe, które zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi emisji tych papierów, mogą nie mieć formy dokumentu (np. obligacje). Rejestracja takich papierów odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy emitentem a Krajowym Depozytem. Jeżeli emitent nie jest uczestnikiem KDPW to niezbędne jest również zawarcie umowy o uczestnictwo w typie Emitent.Zawarcie umowy pomiędzy emitentem a Krajowym Depozytem

Wyrazem zawarcia umowy z Krajowym Depozytem jest wniosek emitenta o jej zawarcie oraz uchwała Zarządu KDPW SA podejmowana w związku ze złożeniem takiego wniosku.
Na mocy tej uchwały zostaje nadany emitentowi status uczestnika KDPW w typie Emitent oraz wskazany jest sposób i warunki rejestracji papierów wartościowych oraz kod ISIN, którym oznaczone będą papiery wartościowe.

Zgodnie z § 18 Regulaminu KDPW, umowa o uczestnictwo jest zawierana w terminie do 2 tygodni od złożenia do Krajowego Depozytu wniosku o jej zawarcie wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
Dalej