Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Członkostwo w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej KDPW

W odróżnieniu od rynków nieregulowanych elementy członkostwa w GIR KDPW są ściśle sparametryzowane. Członkiem GIR może być instytucja spełniająca określone kryteria
  • będąca uczestnikiem poee - Rynku Energii GPW i posiadająca zgodę KNF na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych,
  • posiadająca rachunek i środki na rachunku w banku rozliczeniowym,
  • posiadająca odpowiedni kapitał własny.

Informacje na temat różnych wariantów współpracy


Dokumenty niezbędne do członkostwa w GIR
Wyciąg z Regulaminu GIR
wzór 1 - Wniosek w sprawie zawarcia umowy o członkostwo w GIR KDPW S.A.
wzór 7 - Oświadczenie w przedmiocie zapisu na Sąd Polubowny przy KDPW
wzór 11 - Pełnomocnictwo do zamykania pozycji w towarach giełdowych 
wzór 13 - Informacja członka GIR o numerze rachunku w NORDEA Bank Polska S.A. - w typie członkostwa działalność na rachunek własny
wzór 13a - dla Domów Maklerskich - informacja o numerze rachunku bankowego Klienta wzór 13b - dla Domów Maklerskich - informacja o numerze rachunku bankowego Domu Maklerskiego - (opcjonalnie, dot. dodatkowych zabezpieczeń i opłat)
wzór 19 - Karta wzorów podpisów i pieczątek osób upoważnionych do składania wobec GIR KDPW S.A. i odbierania oświadczeń nie będących oświadczeniami woli 
wzór 20 - Karta wzorów podpisów i pieczątek osób upoważnionych do reprezentowania członka GIR KDPW 
Wzór 21 - Zgoda na publikację nazwy firmy na stronie internetowej KDPW 
Karta informacyjna zawierająca wykaz osób zatrudnionych przy obsłudze obrotu towarami giełdowymi"
Wykaz osób i telefonów do przedstawicieli Domów Maklerskich biorących udział w projekcie i oferujących swoje usługi w zakresie obrotu i rozliczania transakcji zawartych na poee - Rynku Towarowym GPW 

Dokumenty dotyczące członkostwa w GIR można składać:

  • osobiście w Kancelarii KDPW, ul. Książęca 4, Warszawa, Centrum Giełdowe, hol główny - w godzinach od 8 do 17
  • korespondencyjnie na adres KDPW, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa


Datą złożenia dokumentów jest datą wpływu do Kancelarii KDPW.
 

Ostatnia aktualizacja:19-06-2012 Do góry