Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulacje

Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Tabela opłat

Zwolnienie z opłat rocznych w 2014 r.
Uchwała Nr 34/533/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 listopada 2013 r.

Przedłużenie obowiązywania uchwały nr 34/533/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. do dnia 31 grudnia 2015 r. włącznie
Uchwała Nr 31/568/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 34/533/13

Opłata roczna z tytułu członkostwa 01.01.2013 - 31.12.2013
Uchwała Nr 44/498/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 grudnia 2012 r. - obowiązuje od 01 stycznia 2013 r.

Opłaty rozliczeniowe 01.07.2012 - 31.12.2012
Uchwała 25/479/12 Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej

Opłaty rozliczeniowe 01.01.2012 - 30.06.2012
Uchwała 26/454/11 Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej

Opłaty rozliczeniowe 01.07.2011 - 31.12.2011
Uchwała Nr 15/443/11 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie czasowego obniżenia opłat rozliczeniowych w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Opłaty rozliczeniowe 01.01.2011 - 30.06.2011
Uchwała Nr 53/428/10 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie czasowego obniżenia opłat rozliczeniowych w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Opłaty rozliczeniowe 11.12.2010 - 31.12.2010
Uchwała Nr 43/418/10 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 września 2010 r. w sprawie czasowego obniżenia opłat oraz zwolnienia z opłat członków Giełdowej Izby Rozrachunkowej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Szczegółowe zasady zabezpieczania, rozliczania i rozrachunku przez Giełdową Izbę Rozrachunkową Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. transakcji zawieranych na poee - Rynku Towarowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała 669/10 Wskazanie banku rozliczeniowego dla Giełdowej Izby Rozrachunkowej


Komunikaty

Komunikat nr 6/2013 w sprawie wyznaczenia Bieżącego kursu rozliczeniowego dla wystandaryzowanych serii towarów giełdowych

Komunikat nr 5/2013 w sprawie wyznaczenia Bieżącego kursu rozliczeniowego dla wystandaryzowanych serii towarów giełdowych

Komunikat nr 4/2013 w sprawie wyznaczenia Bieżącego kursu rozliczeniowego dla wystandaryzowanych serii towarów giełdowych

Komunikat nr 3/2013 w sprawie wyznaczenia Bieżącego kursu rozliczeniowego dla wystandaryzowanych serii towarów giełdowych

Komunikat nr 1/2013 w sprawie wyznaczenia Bieżącego kursu rozliczeniowego dla wystandaryzowanych serii towarów giełdowych

Komunikat nr 2/2013 w sprawie ustanowienia wartości współczynników korygujących do wyznaczania Zabezpieczenia uzupełniającego

Komunikat w sprawie ustanowienia wartości współczynników korygujących do wyznaczania Zabezpieczenia uzupełniającego

Komunikat w sprawie wyznaczenia bieżącego kursu rozliczeniowego dla wystandaryzowanych serii towarów giełdowych i średnich arytmetycznych dla typów dni dostawy

Komunikat w sprawie ustanowienia parametrów do wyliczania średnich wartości poDeeK dla wyznaczania Zabezpieczania uzupełniającego

Komunikat w sprawie ustanowienia wartości współczynników uznania wartości EUA/CER do zabezpieczenia uzupełniającego
Ostatnia aktualizacja:18-03-2015 Do góry