Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

GIR KDPW

W związku z komunikatem (http://www.poee.gpw.pl/download/185) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) o zamknięciu z dniem 1 kwietnia 2013 r. POEE Rynku Energii GPW, uprzejmie informujemy, że decyzja ta nie wpływa w żadnym zakresie na sposób rozliczanie Państwa transakcji przez Giełdową Izbę Rozrachunkową Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (GIR KDPW), nie wpływa również na Państwa członkostwo w GIR KDPW – umowy pozostaną ważne także po zamknięciu rynku.
GIR KDPW w dalszym ciągu świadczyć będzie swoje usługi w zakresie rozliczania transakcji zawartych na POEE Rynku Energii GPW, zgodnie z ich warunkami, do ostatniego dnia ich realizacji. W chwili obecnej są to transakcje z różnymi terminami realizacji - do 31 grudnia 2014 r. włącznie. Oznacza to, że GIR KDPW będzie pełnił swoje funkcje w pełnym zakresie co najmniej do tego dnia.
Dodatkowo podkreślamy, że po 1 kwietnia 2013 r. nie zmieni się sposób wyznaczania i ustanawiania depozytów zabezpieczających, terminy przekazywania środków pieniężnych, terminy płatności oraz zasady fakturowania (z wykorzystaniem systemu webGIR do elektronicznej wymiany faktur i samofakturowania). Płatności z tytułu realizacji transakcji, jak dotychczas, będą realizowane poprzez rachunki bankowe członków GIR KDPW w banku rozliczeniowym – Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Bełchatowie, również opłaty z tytułu rozliczeń transakcji będą pobierane na dotychczasowych zasadach.
Jednocześnie informujemy, że Rada Nadzorcza KDPW S.A. w dniu 17 grudnia br. podjęła uchwałę dotycząca wysokości opłat rocznych z tytułu członkostwa w GIR KDPW w 2013r. Opłata roczna została obniżona do 25% stawki wynikającej z Tabeli Opłat GIR KDPW.
Liczymy na kontynuację współpracy z państwem, również po wygaszeniu POEE Rynku Energii GPW zarówno w zakresie dalszego rozliczania już zawartych transakcji na tym rynku, jak i potencjalnych przyszłych przedsięwzięć wspólnie realizowanych z Krajowym Depozytem. Dziękujemy jednocześnie za dotychczasową kooperację.
W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań dotyczących zasad kontynuacji rozliczeń prosimy o kontakt z Jarosławem Stańczakiem pod numerem telefonu +48 44 633 17 05 lub na adres e-mail jaroslaw.stanczak@kdpw.pl


Zadaniem Giełdowej Izby Rozrachunkowej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (GIR KDPW) jest rozliczanie i rozrachunek transakcji na poee - Rynku Energii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (poee RE GPW).

Krajowy Depozyt, posiadający wieloletnie doświadczenie na polskim rynku kapitałowym, może zagwarantować szybkie i oparte na najlepszych rozwiązaniach technologicznych rozliczanie i rozrachunek transakcji zawieranych na poee Rynku Energii GPW.

Rozdzielenie funkcji transakcyjnej i rozliczeniowej między różne podmioty pozytywnie wpływa na szybkość, bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz jednocześnie umożliwia obniżenie kosztów gwarantowania rozliczeń.

poee Rynek Energii GPW uruchomiony został 11 grudnia 2010 r. Rynek daje możliwość dokonywania bieżących zakupów i sprzedaży energii elektrycznej (na Rynku Dobowo-Godzinowym) oraz zawierania transakcji z dłuższym terminem realizacji (do roku) na Rynku Terminowym Energii Elektrycznej. Docelowo platforma umożliwi również obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii odnawialnej oraz uprawnieniami do emisji CO2.

Ostatnia aktualizacja:04-04-2013 Do góry