Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Udział KDPW w międzynarodowych organizacjach

ECSDA - European Central Securities Depositories Association
ECSDA powstała jako forum wymiany poglądów między centralnymi depozytami oraz w celu ułatwienia współpracy przy wspólnych projektach. Początkowo prace ECSDA skupione były na technicznych aspektach bezpiecznego i wydajnego rozrachunku transgranicznego poprzez utworzenie sieci połączeń europejskich. Członkami organizacji jest 41 przedstawicieli europejskich depozytów z 37 krajów. Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Iwona Sroka jest członkiem Rady Dyrektorów (Board of Directors).
Informacje o pracach grup roboczych w ramach ECSDA

SMPG - Securities Market Practice Group
SMPG powstała w lipcu 1998 r. i zrzesza ponad 30 państw, w których działają krajowe grupy National Market Practice Group (NMPG). Celem jej prac jest opracowanie standardów i praktyk rynkowych w taki sposób, aby możliwe było osiągnięcie Straight-Through-Processing (STP) w obszarach związanych z rozliczeniem, rozrachunkiem papierów wartościowych oraz realizacją praw z nich wynikających, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W skład organizacji wchodzą przedstawiciele domów maklerskich, firm zarządzających inwestycjami, banków powierniczych, centralnych depozytów papierów wartościowych oraz urzędów nadzoru.
Informacje o pracach grup roboczych SMPG

ANNA - Association of National Numbering Agencies
ANNA jest stowarzyszeniem Krajowych Agencji Numerujących, nadających kody ISIN dla wszystkich papierów wartościowych znajdujących się w publicznym obrocie. ANNA została utworzona w celu wdrażania, promowania i udostępniania standardów dla instrumentów finansowych. ANNA Service Bureau (ASB) jest odpowiedzialna za utrzymywanie bazy danych kodów ISIN i CFI nadawanych przez wszystkie agencje będące członkami stowarzyszenia.

ESA - European SWIFT Alliance
Organizacja skupia przedstawicieli 24 państw, w których wykorzystuje się sieć SWIFT. Głównymi celami ESA są wymiana informacji i doświadczeń związanych ze strategicznymi projektami SWIFT oraz dyskusja na temat pozycjonowania produktów i rozwoju standardów.
Ostatnia aktualizacja:12-01-2012 Do góry