Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW zamierza z dniem 3 stycznia 2018 r. rozpocząć działalność zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego (ARM). Usługa ARM polega na przekazywaniu do organu nadzoru informacji o szczegółach transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, w imieniu podmiotów, na które obowiązek dokonywania takich zgłoszeń nakłada rozporządzenie (UE) nr 600/2014 (MIFIR).


W zaistniałym stanie prawnym, związanym z opóźnieniem implementacji Dyrektywy 2014/65 (MIFID II), KDPW rozpocznie działalność ARM w dnu 3 stycznia 2018 r. na mocy przepisów prawa krajowego wprowadzanych ustawą o dystrybucji ubezpieczeń (druk sejmowy nr 1781, druk senacki nr 652), bez konieczności posiadania w tym dniu zezwolenia KNF. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wprowadzająca zmiany do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, częściowo implementujące dyrektywę m.in. w obszarze dotyczącym działalności ARM, oraz przepis przejściowy umożliwiający KDPW prowadzenie tej działalności, jest obecnie w końcowej fazie procedowania przez Parlament. KDPW zakłada, że przepisy ustawy powinny zostać podpisane przez Prezydenta RP oraz wejść w życie przed dniem 3 stycznia 2018 r.


Umowy o świadczenie usługi z zainteresowanymi podmiotami KDPW będzie zawierał przed dniem wejścia w życie ustawy. Wnioski o uczestnictwo w ARM można składać na podstawie Regulaminu ARM, przyjętego przez Zarząd KDPW w dniu 13 listopada 2017 r., zmienionego w dniu 8 grudnia 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 08-12-2017 Do góry