Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę



​Terminy związane z przymusową dematerializacją akcji

W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego zmian Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wprowadzonych Uchwałą Nr 52/869/20 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 czerwca 2020 r., wydłużeniu uległy terminy związane z rejestrowaniem w KDPW akcji oraz warrantów subskrypcyjnych podlegających przymusowej dematerializacji (tj. rejestrowanych w KDPW w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw).
 
Zgodnie z § 69a ust. 4 Regulamin KDPW (w brzmieniu obowiązującym od dnia 9 listopada 2020 r.) spółki publiczne, w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy o ofercie publicznej, powinny złożyć w Krajowym Depozycie wniosek o zawarcie umowy o ich rejestrację wraz z listem księgowym oraz innymi wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
W przypadku konieczności zaktualizowania liczby papierów wartościowych objętych rejestracją w depozycie, dokonywanej w związku ze zmianą liczby akcji, których dokumenty zostały złożone w Spółce, aneks do listu księgowego odzwierciedlający ten fakt powinien zostać złożony w Krajowym Depozycie najpóźniej do 12 lutego 2021 r.
 
Rejestracja akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, będących przedmiotem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych zawartej w związku z ich przymusową dematerializacją, nastąpi w dniu 1 marca 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 16-11-2020 Do góry