Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Sąd Polubowny

Spory cywilne o prawa majątkowe pomiędzy Spółką a uczestnikami Depozytu oraz pomiędzy uczestnikami Depozytu, związane z zakresem działalności Spółki, rozstrzyga Sąd Polubowny przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 
 W skład Sądu Polubownego wchodzi 10 sędziów, którzy wybierani są przez Walne Zgromadzenie na trzy lata. Kadencja sędziów Sądu Polubownego wygasa z chwilą odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Sąd Polubowny orzeka w składzie 3-osobowym. Każda ze stron ma prawo do wyznaczania jednego sędziego. Od orzeczeń Sądu Polubownego nie przysługuje odwołanie.

Regulamin Sądu Polubownego przy KDPW S.A.

  

Sędziowie Sądu Polubownego przy KDPW


PROF. DR HAB. MAREK MICHALSKI
Prezes

Zofia Bielecka

Wiceprezes
 
Wojciech Chabasiewicz
Sędzia
Grzegorz Cieślik
Sędzia
dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
Sędzia
dr Piotr Kossak
Sędzia
dr hab. Mirosław Pawełczyk
Sędzia 
Prof. Wojciech Popiołek
Sędzia
Lech Skrzynecki
Sędzia
Andrzej Szadkowski
Sędzia 
 
Ostatnia aktualizacja:21-06-2016 Do góry