Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

SMPG

Securities Market Practice Group (SMPG)

Misją SMPG jest opracowanie globalnych standardów i praktyk rynkowych w obszarach związanych z rozrachunkiem papierów wartościowych, obsługą zdarzeń korporacyjnych (‘corporate actions’) oraz działalnością funduszy inwestycyjnych.
Działania organizacji obejmują harmonizację praktyk pomiędzy poszczególnymi rynkami oraz zapewnienie jednolitej interpretacji standardów ISO w celu zwiększenia poziomu STP (straight-through processing) w międzynarodowym obrocie papierami wartościowymi.
Organizacja SMPG działa na poziomie globalnym, a także na poziomie krajowym poprzez lokalne grupy National Market Practice Group. W jej skład wchodzą przedstawiciele banków powierniczych, domów maklerskich, firm zarządzających inwestycjami, centralnych depozytów papierów wartościowych oraz urzędów nadzoru.
Głównymi obszarami prac SMPG w 2015 r. były: zasady stosowania kodów LEI w komunikatach rozrachunkowych, opis wpływu systemu T2S na globalne praktyki rozrachunkowe, jak również wypracowanie standardu obsługi transferu portfela. Dyskutowano również nad wpływem regulacji CSDR i standardów technicznych ESMA na globalne praktyki rynkowe w obszarze rozrachunku, z uwzględnieniem takich zagadnień jak: kody operacji rozrachunkowych, kody statusów instrukcji, lista pól wymagających zestawiania, proces buy-in. Kontynuowano prace nad dostosowaniem dokumentów opisujących globalne praktyki rynkowe do standardu ISO20022 i przygotowano projekt zmian komunikatów związanych z procesami ‘market claims’ ’ i ‘transformations’. Ponadto w obszarze ‘corporate actions’ kontynuowano prace nad dostosowaniem standardów do wymogów obsługi podatkowej oraz nad wypracowaniem rekomendacji w zakresie obsługi ‘proxy voting’.

KDPW koordynuje prace krajowych grup roboczych NMPG w obszarze rozrachunku (Settlement and Reconciliation) oraz zdarzeń korporacyjnych (Corporate Actions). Koordynatorzy grup reprezentują rynek polski na poziomie globalnej struktury SMPG. Zadaniem krajowych grup roboczych NMPG jest harmonizacja lokalnych praktyk ze standardami międzynarodowymi.
W 2015 r. prace grupy Settlement and Reconciliation NMPG PL dotyczyły m.in. aktualizacji założeń dotyczących pre matchingu, w tym zasad identyfikacji kontrahenta w instrukcjach rozrachunku, a także wypracowaniu docelowego modelu obsługi transakcji repo i BSB w KDPW.
Prowadzono także dyskusję na temat oznaczania wolumenu instrumentów finansowych dla instrumentów dłużnych w postaci wartości nominalnej zamiast jednostkowej liczby papierów.

Dokumenty wypracowane na forum S&R NMPG PL:

Polska praktyka rynkowa dot. rozrachunku - wersja 5.1
(dokument opublikowany w listopadzie 2005, zaktualizowany w maju 2016)

Polska praktyka rynkowa dot. rozrachunku - wersja 5.2
(dokument zaktualizowany w październiku 2016, będzie obowiązywać od 24.04.2017. Zmieniono zasady oznaczeń transakcji repo, buy/sell-back, pożyczek i transferów portfela)

Rekomendacja w zakresie identyfikowania kontrahenta transakcji w procesie zestawiania instrukcji rozrachunku
(wersja 3.0)
wersja PL wersja EN

Od czerwca 2015 r. polska praktyka rynkowa dotycząca rozrachunku oraz Rekomendacja w zakresie identyfikowania kontrahenta są dostępne również na platformie My Standards (dostęp do strony wymaga wcześniejszej rejestracji na platformie http://mystandards.swift.com/.

Grupa Corporate Actions NMPG PL stopniowo wypracowuje standardy obsługi dla poszczególnych typów zdarzeń korporacyjnych, dostosowane do krajowej specyfiki, określane jako polska praktyka rynkowa. Ważnym zadaniem grupy jest harmonizacja zasad obsługi zdarzeń korporacyjnych na rynku polskim z praktykami i standardami międzynarodowymi, w tym z normami ISO 15022 oraz ISO 20022.
Grupa CA NMPG PL przygotowuje ponadto rekomendacje dla uczestników rynku, dotyczące możliwych narzędzi i rozwiązań prawnych lub rynkowych, ukierunkowanych na usprawnianie obsługi zdarzeń korporacyjnych.

Polska praktyka rynkowa dot. komunikacji pomiędzy Uczestnikami CSD a ich klientami, zgodnie z normą ISO15022(dokument opublikowany w 2007 r.)
Ostatnia aktualizacja:10-11-2016 Do góry