Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Ład korporacyjny


Tabela zgodności Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (załącznik do Uchwały nr 45/682/17 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 września 2017 r. )
- zawiera stanowisko Rady Nadzorczej i Zarządu KDPW S.A. w sprawie stosowania przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (ZŁK), skierowanych do Spółki oraz Zarządu i Rady Nadzorczej oraz rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia KDPW S.A. dotyczące stosowania ZŁK skierowanych do akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia, które zostaną przedstawione akcjonariuszom na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Wyniki przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą KDPW S.A. oceny stosowania w KDPW S.A. w roku 2016 przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
Ostatnia aktualizacja:20-11-2017 Do góry