Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

I seminarium: CATALYST - nowy rynek obligacji GPW, 29 września 2009 r.

29 września br. odbyło się pierwsze Seminarium, otwierające cykl wspólnych działań edukacyjnych KDPW i GPW, poświeconych zagadnieniom rynku kapitałowego, pod hasłem "Wspólnie dla rynku". Inauguracyjne seminarium związane było z inicjatywą uruchomienia na GPW rynku obligacji Catalyst.

Witając przybyłych gości Prezes Zarządu KDPW Iwona Sroka powiedziała: - Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym z zaplanowanych warsztatów, na których chcemy, wspólnie z Giełdą, podzielić się wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami związanymi z obszarem naszego działania - z profesjonalistami pracującymi na rodzimym rynku kapitałowym.

- Chcielibyśmy, aby pod tym szyldem odbywały się istotne dla naszego rynku spotkania, seminaria, inicjatywy, które pozwolą nam wspólnie lepiej się komunikować i rozwijać nasz rynek - dodała Iwona Sroka.

Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW, witając uczestników seminarium powiedział: - KDPW i GPW odegrały ogromną rolę w budowie rynku finansowego w Polsce, a ich dobra współpraca jest gwarancją przyszłego rozwoju tego rynku. Jednym z ważniejszych wydarzeń dla jego dalszego rozwoju będzie rynek obligacji Catalyst.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z instrumentami, jakie mogą być notowane na rynku obligacji, zasadami obrotu, ofertą rynku zarówno dla inwestorów jak i emitentów, systemem rozliczeń i rozrachunku transakcji, a także systemem gwarantowania rozliczeń dla rynku Catalyst.

Prezentacje

"CATALYST - nowy rynek obligacji GPW. Perspektywa uczestnika rynku, inwestora i emitenta"
"Rozliczenia, rozrachunek i system gwarantowania rozliczeń KDPW dla rynku CATALYST"


Zapis wideo

Część 1

Część 2

Ostatnia aktualizacja: 19-06-2012 Do góry