Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

​KDPW

Aktualności

2012-06-15

Komunikat T2S NUG_PL w sprawie przesunięcia terminu podpisania Umowy Ramowej z Eurosystemem

Przedstawiciele T2S NUG_PL, reprezentujący uczestników KDPW, po zapoznaniu się z analizą „Studium Wykonalności” (tzw. Feasibity Assessment), wykonanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, opowiedzieli się za przesunięciem podpisania Umowy Ramowej w sprawie przystąpienia KDPW do uczestnictwa w projekcie TARGET2-Securities na późniejszy termin. Ostateczna decyzja w tej sprawie podjęta zostanie przez Zarząd KDPW do końca czerwca br., po przedyskutowaniu kluczowych kwestii w ramach organów korporacyjnych KDPW.


NUG_PL – czyli National Users Group Poland to polska grupa robocza, pracująca nad oceną możliwości i sposobem przyłączenia polskiego rynku do systemu TARGET2-Securities. Działa od 2010 r.


TARGET2-Securities (T2S) to projekt utworzenia paneuropejskiej platformy rozrachunku transakcji w papierach wartościowych. Powstaje z inicjatywy banków centralnych strefy euro we współpracy z centralnymi depozytami papierów wartościowych państw UE. Misją T2S jest usprawnienie i obniżenie kosztu rozrachunku transgranicznego, którego przedmiotem są transakcje dotyczące papierów wartościowych rozliczane zgodnie z zasadą DVP (delivery vs. payment) przeprowadzane w walutach dopuszczonych do rozrachunku na tej platformie, w tym w euro.

Ostatnia aktualizacja: 09-07-2018 Do góry