Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

​KDPW

Aktualności

2012-06-29

Komunikat KDPW w sprawie przesunięcia terminu podpisania Umowy Ramowej

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zdecydował o przesunięciu terminu podpisania Umowy Ramowej w sprawie przystąpienia Polski do uczestnictwa w projekcie TARGET2-Securities (T2S). Decyzja Krajowego Depozytu została poparta m.in. przez przedstawicieli grupy roboczej T2S NUG_PL, reprezentującej uczestników KDPW, którzy od 2010 r. pracowali nad oceną możliwości przyłączenia polskiego rynku do systemu T2S.

 

Decyzja KDPW jest efektem przeprowadzonych szczegółowych analiz oraz „Studium Wykonalności” (tzw. Feasibity Assessment) dostosowania systemów informatycznych KDPW do T2S. Bierze ona pod uwagę obecny oraz przyszły stan rozwoju polskiego rynku kapitałowego, jego specyfikę oraz spodziewaną dynamikę rozwoju. .

 

Przy niewielkim zaangażowaniu polskich uczestników w działalności na rynkach zagranicznych oraz spodziewaną niewielką wartością rozrachunku instrumentów w euro do czasu wejścia Polski do strefy euro, ewentualne uczestnictwo w projekcie T2S spowodowałoby konieczność ponoszenia wyższych kosztów funkcjonowania polskiego rynku, przy nie zmienionym sposobie rozrachunku w PLN dla zagranicznych inwestorów do czasu wejścia Polski do strefy euro. ​

 

Projekt T2S jest ważny dla rozwoju handlu transgranicznego w Unii Europejskiej. Z tego względu Krajowy Depozyt będzie stopniowo przygotowywał się do uczestnictwa w TARGET2-Securities w zakresie harmonizacji rynku polskiego ze standardami europejskimi, niezależnie od terminu podpisania Umowy Ramowej. Podjęcie decyzji o współpracy z Eurosystemem (operator T2S) w zakresie uczestnictwa w projekcie T2S powinno nastąpić nie później niż na 2 lata przed wejściem Polski do strefy euro.

Ostatnia aktualizacja: 09-07-2018 Do góry