Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

​KDPW

Aktualności

2010-03-04

Zawiązanie NUG_PL

W dniu 4 marca br. Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych wraz z Narodowym Bankiem Polskim powolali Krajową Grupę Użytkowników (National Users Group) NUG_PL. 
Celem NUG_PL jest wypracowanie rozwiązań krajowych, które skutecznie będą zabezpieczać interesy poslkiego rynku kapitaowego na forum europejskim, w związku z pracami mającymi na celu przystąpienie KDPW do paneuropejskiej platformy rozrachunku TARGET-2 Securities. Przeowdnictwo w pracach Grupy objąl Krajowy Depozyt Papierów Wartossciowych w Warszawie SA.
4 marca br. odbyo się pierwsze spotkanie Grupy z udzialem przedstawicieli podmiotów zaproszonych przez KDPW i NBP:  domów maklerskich, banków - depozytariuszy, banków - deponentów oraz instytucji zrzeszających te podmioty: Izby Domów Maklerskich, Rady Banków Depozytariuszy i Związku Banków Polskich. Do udzialu w pracach NUG_PL w charakterze obserwatorów zaproszeni także zostali przedstawiciele: Ministerstwa Finansów, Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie, Komisji Nadzoru Finansowego.

Ostatnia aktualizacja: 09-07-2018 Do góry