Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Kontakt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
Kompleks "Centrum Giełdowe"   obejrzyj na Youtube

T:
 
+48 22 537 93 43
F: +48 22 627 31 11
www.kdpw.pl
kdpw@kdpw.pl

NIP: 526-10-09-528
REGON: 010789310
LEI: 259400L3KBYEVNHEJF55

Zachęcamy równiez do kontaktu na podane poniżej adresy email:
 • w sprawie obsługi Emitentów
 • w sprawach dotyczących identyfikacji akcjonariuszy: emitent@kdpw.pl
 • w sprawie rozrachunku: rozrachunek@kdpw.pl
 • w sprawie Repozytorium Transakcji EMIR: repository@kdpw.pl
 • w sprawie Repozytorium Transakcji SFTR: SFTR@kdpw.pl
 • w sprawie ARM: arm@kdpw.pl
 • w sprawie kodów LEI: lei_service@kdpw.pl
 • w sprawie kodów ISIN: isin@kdpw.pl
 • w sprawie usługi eVoting-board: eVb-kontakt@kdpw.pl
 • w sprawie obsługi uczestników systemu rekompensat: sr@kdpw.pl
 • w sprawie wypłat z systemu rekompensat: rekompensaty@kdpw.pl
 • w sprawach teleinformatycznych: di_serwis@kdpw.pl
 • w sprawach związanych gromadzeniem informacji o zadłużeniu emitentów: rze@kdpw.pl
 • w sprawie upadłości lub restrukturyzacji uczestnika powiadomienia.upadlosci@kdpw.pl *
  * adres email właściwy wyłącznie w sprawach powiadomień o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, wydaniu orzeczenia, postanowienia albo decyzji przez sądy lub właściwe organy o likwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności przez uczestnika, zgodnie z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych


Ostatnia aktualizacja:21-04-2021 Do góry