Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Kontakt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
Kompleks "Centrum Giełdowe"  obejrzyj na Youtube

T:
 
+48 22 537 93 43
F: +48 22 627 31 11
www.kdpw.pl
kdpw@kdpw.pl

Zachęcamy równiez do kontaktu na podane poniżej adresy email:
  • w sprawie rozrachunku: rozrachunek@kdpw.pl
  • w sprawie obsługi WZ: emitent@kdpw.pl
  • w sprawie Emitentów: emitent@kdpw.pl
  • w sprawie Repozytorium Transakcji: repository@kdpw.pl
  • w sprawie ARM: arm@kdpw.pl
  • w sprawie kodów LEI: lei_service@kdpw.pl
  • w sprawach teleinformatycznych: di_serwis@kdpw.pl


  • w sprawie upadłości lub restrukturyzacji uczestnika powiadomienia.upadlosci@kdpw.pl *
  • * adres email właściwy wyłącznie w sprawach powiadomień o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, wydaniu orzeczenia, postanowienia albo decyzji przez sądy lub właściwe organy o likwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności przez uczestnika, zgodnie z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych


Ostatnia aktualizacja:10-07-2018 Do góry