Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulamin RT zmiany

Zmiany, które weszły w życie 30 października 2017 r.
wprowadzone Uchwałą nr 44/681/17 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji.
Zmiany wynikają w szczególności z konieczności odzwierciedlenia nowych standardów technicznych EMIR, wprowadzanych w weekend 28-29 października 2017 r. Pozostałe zmiany wiążą się z rozszerzeniem oferty Repozytorium Transakcji w zakresie typów uczestnictwa, o jakie może ubiegać się podmiot raportujący - o typ indywidualny uczestnik raportujący (IUR), skierowany do podmiotów zgłaszających raporty wyłącznie w imieniu własnym. Zmiana w Tabeli Opłat polega na dodaniu nowego typu uczestnika raportującego IUR oraz określeniu konkurencyjnych stawek pobieranych od uczestników raportujących w tym typie.
Regulamin Repozytorium Transakcji obowiązujący od 1 sierpnia 2016 r. do 29 października 2017 r.
Ostatnia aktualizacja:30-10-2017 Do góry