Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulamin KDPW S.A. - zmiany

Zmiany Regulaminu KDPW S.A., które weszły w życie z dniem 30 września 2019 r.:
  • dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 15/783/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r.
    Zmiany powyższe dotyczą następujących obszarów funkcjonalnych:
    1/ oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie z standardami ISO 15022/20022,
    2/ standaryzacja obsługi zdarzeń korporacyjnych, w których występuje wypłata świadczeń, w oparciu o normę ISO 20022.


  • dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 9/777/19 z dnia 4 marca 2019 r. oraz nr 36/804/19 z dnia 22 lipca 2019 r.
    Zmiany są związane z uruchomieniem przez Krajowy Depozyt nowej usługi kierowanej do emitentów będących spółkami publicznymi, polegającej na umożliwieniu obsługi głosowania na walnym zgromadzeniu z użyciem środków komunikacji elektronicznej.
Ostatnia aktualizacja:28-09-2019 Do góry