Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Regulamin SWI - archiwum

Zmiany, które weszły w życie dnia 2 lipca 2018 r.:
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 383/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.
Zakres zmian:
  • wprowadzenie nowego rodzaju certyfikatu (tzw. „certyfikatu internetowego”) z wykorzystaniem którego możliwa będzie wzajemna komunikacja pomiędzy Uczestnikami SWI a Krajowym Depozytem w zakresie relacji wynikających z uczestnictwa w systemie rekompensat oraz uczestnictwa w systemie ARM;
  • postanowienia o charakterze porządkującym treść Regulaminu SWI (dot. klauzul RODO oraz wzoru treści jednego z pełnomocnictw).

Regulamin SWI obowiązujący od 06.06.2018 do 01.07.2018 (dokument PDF, 0.13 MB)

Zmiany, które weszły w życie z dniem 6 czerwca 2018 r.:
Uchwała Zarządu KDPW S.A. nr 316/2018
zakres zmian: w Załączniku Nr 3 i 5 do Regulaminu SWI, w związku z wejściem w życie zmian wynikających z rozporządzenia RODO, zmianie uległa klauzula dot. danych osobowych.

Regulamin SWI obowiązujący od 03.01.2018 do 05.06.2018 (dokument PDF, 0.13 MB)

Zmiany, które weszły w życie z dniem 3 stycznia 2018 r.

Uchwała nr 861/17 Zarządu KDPW z dnia 18 grudnia 2017 r.
Wprowadzone zmiany związane są z wdrożeniem w dniu 3 stycznia 2018 r. usługi ARM i dotyczą udostepnienia dotychczasowym Uczestnikom SWI możliwości wykorzystywania certyfikatów wydanych na podstawie Regulaminu SWI do komunikacji z systemem ARM. Zmiany te objęły swym zakresem również inne nowe usługi KDPW, które byłyby uruchamiane w przyszłości.
Regulamin SWI obowiązujący od 14.11.2016 do 02.01.2018

Ostatnia aktualizacja:03-07-2018 Do góry