Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Szczegółowe Zasady Działania KDPW - zmiany

Zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
Uchwała Zarządu KDPW nr 294/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniona uchwałą nr 315/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Zmiany powyższe są związane z wchodzącymi z dniem 1 lipca 2019 r. przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Przewidują one w szczególności utworzenie dwóch nowych typów uczestnictwa w systemie depozytowym – agenta emisji oraz agenta płatniczego, a także wprowadzenie uproszczonego trybu rejestrowania papierów wartościowych w depozycie za pośrednictwem agenta emisji. Zmiany te określają także obowiązki informacyjne emitentów obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych, związane z nałożonym na Krajowy Depozyt zadaniem gromadzenia i upubliczniania informacji dotyczących terminowości wykonywania świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych oraz zakresu zadłużenia ich emitentów.
Ostatnia aktualizacja:17-06-2019 Do góry