Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany Zasad dotyczących komunikacji z Repozytorium Transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Zmiany, które weszły w życie 29 grudnia 2021 r.:
29 grudnia 2021 r. weszły w życie zmiany Zasad dotyczących komunikacji z Repozytorium Transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW nr 1511/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.
Zmiany polegają w szczególności na:
  • wprowadzeniu do Zasad postanowień definiujących sposób doręczenia uczestnikowi komunikatu zwrotnego, którym jest ten kanał komunikacji z uczestnikiem, którym uczestnik przekazał dany komunikat do systemu RT,
  • dookreśleniu momentu doręczenia komunikatu do systemu RT (§ 4a),
  • dodaniu zapisu w § 8 ust. 2a, zgodnie z którym możliwe będzie skuteczne doręczenie uczestnikowi informacji o dokonanej zmianie Zasad przy wykorzystaniu poczty elektronicznej osoby upoważnionej przez uczestnika do uzyskania dostępu do aplikacji repozytorium transakcji SFTR.
Ostatnia aktualizacja:27-12-2021 Do góry