Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Decyzje KDPW

​     

Bieżące decyzje: Sierpień 2020

Decyzja Nr 0744-2020/ 20 -  FAST FINANCE S.A. W RESTRUKTURYZACJI - scalenie akcji

Decyzja Nr 0743-2020/ 20 -  ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów w ramach 41 serii

Decyzja Nr 0742-2020/ 20 -  XTPL S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0741-2020/ 20 -  BAKED GAMES S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0740-2020/ 20 -  EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - warunkowa rejestracja obligacji

Decyzja Nr 0739-2020/ 20 -  GMINA MIASTA PUCK - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0738-2020/ 20 -  BEST S.A. - wycofanie obligacji z depozytu papierów wartościowych, w zwiąkzu z ich umorzeniem

Decyzja Nr 0737-2020/ 20 -  ARCHICOM S.A. - wycofanie akcji z depozytu papierów wartościowych w związku z ich umorzeniem

Decyzja Nr 0736-2020/ 20 -  FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH EKO-INWESTYCJE - wycofanie certyfikatów inwestycyjnych z depozytu papierów wartościowych

Decyzja Nr 0735-2020/ 20 -  CHATMAN FINANCIAL EUROPE LTD. - nadanie uprawnień, o których mowa w Regulaminie LEI

Decyzja Nr 0734-2020/ 20 -  ARCHE S.A. - wycofanie papierów wartościowych z KDPW

Decyzja Nr 0733-2020/ 20 -  JWA S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru akcji

Decyzja Nr 0732-2020/ 20 -  BAKED GAMES S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0731-2020/ 20 -  ML SYSTEM S.A. - warunkowa rejestracja praw do akcji

Decyzja Nr 0730-2020/ 20 -  MIASTO KOBYŁKA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0729-2020/ 20 -  FIO BANK A.S . - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji dla transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych w typie EMITENT

Decyzja Nr 0728-2020/ 20 -  GMINA STARE MIASTO - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0727-2020/ 20 -  STARWARD INDUSTRIES S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0726-2020/ 20 -  GMINA MIEJSKA ZŁOTORYJA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0725-2020/ 20 -  Asymilacja obligacji skarbowych

Decyzja Nr 0724-2020/ 20 -  FIMA SECURITIES LTD. - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji dla transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych w typie uczestnik raportujący

Decyzja Nr 0723-2020/ 20 -  MIASTO WĘGRÓW - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0722-2020/ 20 -  GMINA BRZEŹNICA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0721-2020/ 20 -  UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Decyzja Nr 0720-2020/ 20 -  GMINA LWÓWEK - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0719-2020/ 20 -  GMINA OLSZTYNEK - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0718-2020/ 20 -  METROPOLIS S.A. - wyrejestrowanie akcji z depozytu papierów wartościowych oraz ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0717-2020/ 20 -  WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0716-2020/ 20 -  LUMEN PROFIT 6 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0715-2020/ 20 -  LUMEN PROFIT 8 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0714-2020/ 20 -  LUMEN PROFIT 9 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0713-2020/ 20 -  LUMEN PROFIT 10 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0712-2020/ 20 -  LUMEN PROFIT 12 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0711-2020/ 20 -  EQUES HIPOTECZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY - asymilacja certyfikatów inwestycyjnych

Decyzja Nr 0710-2020/ 20 -  EQUES CREDITUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY - asymilacja certyfikatów inwestycyjnych

Decyzja Nr 0709-2020/ 20 -  GMINA TRZYDNIK DUŻY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0708-2020/ 20 -  GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - warunkowa rejestracja obligacji

Decyzja Nr 0707-2020/ 20 -  VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMKITENT

Decyzja Nr 0705-2020/ 20 -  ELANA TRADING AD - zawarcie umowy w sprawie uczestnictwa w repozytorium transakcji dla transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych w typie uczestnik raportujący

Decyzja Nr 0701-2020/ 20 -  EQUES DEBITUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY - asymilacja certyfikatów inwestycyjnych

Decyzja Nr 0700-2020/ 20 -  GMINA GRONOWO ELBLĄSKIE - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0699-2020/ 20 -  VIG/C-QUADRAT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH - zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Decyzja Nr 0698-2020/ 20 -  GMINA ROZPRZA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0706-2020/ 20 -  GMINA PRZEMKÓW - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT