Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Decyzje KDPW

​     

Bieżące decyzje: Sierpień 2019

Decyzja Nr 0630-2019/ 19 - SKARB PAŃSTWA - MINISTERSTWO FINANSÓW - asymilacja obligacji

Decyzja Nr 0629-2019/ 19 - GDAŃSKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0628-2019/ 19 - INVALUE MULTI-ASSET ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0627-2019/ 19 - MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0625-2019/ 19 - MEDICO NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0624-2019/ 19 - ARCHICOM S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Decyzja Nr 0623-2019/ 19 - XTPL S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0622-2019/ 19 - CARBON STUDIO S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0621-2019/ 19 - AITON CALDWELL S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0620-2019/ 19 - CARBON STUDIO S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0619-2019/ 19 - DIRLANGO TECH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0618-2019/ 19 - OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. - przyznanie uczestnictwa w KDPW w typie AGENT PŁATNICZY

Decyzja Nr 0617-2019/ 19 - OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. - przyznanie uczestnictwa w KDPW w typie AGENT EMISJI

Decyzja Nr 0616-2019/ 19 - OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. - przyznanie uczestnictwa w KDPW w typie SPONSOR EMISJI

Decyzja Nr 0615-2019/ 19 - ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów w ramach 22 serii

Decyzja Nr 0614-2019/ 19 - GDAŃSKIE WODY Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0611-2019/ 19 - GMINA KLEMBÓW - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0610-2019/ 19 - Zmiana uchwały nr 294/2019 w sprawie zmiany SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA KDPW

Decyzja Nr 0609-2019/ 19 - LINDORF I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INHWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0608-2019/ 19 - IPOPEMA 15 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0607-2019/ 19 - IPOPEMA ACTIVE GLOBAL ASSET ALLOCATION FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0606-2019/ 19 - IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0605-2019/ 19 - DOM INWESTYCYJNY XELION Sp. z o.o. - rozwiązanie umowy o uczestnictwo w systemie ARM w typie UCZESTNIK PODSTAWOWY ARM

Decyzja Nr 0604-2019/ 19 - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - przyznanie uczestnictwa w KDPW w typie AGENT PŁATNICZY

Decyzja Nr 0603-2019/ 19 - IPOPEMA MEGATRENDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0602-2019/ 19 - IPOPEMA MULTI-ASSET FUNDUSZ INWESTYCYJNY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0601-2019/ 19 - TOTAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0600-2019/ 19 - BEST IV NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0599-2019/ 19 - BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0598-2019/ 19 - OPOKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0597-2019/ 19 - BEST I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0596-2019/ 19 - UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Decyzja Nr 0595-2019/ 19 - IGNERHOME Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0594-2019/ 19 - PCWO ENERGY S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0593-2019/ 19 - GMINA SIECHNICE - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0592-2019/ 19 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja 7 serii certyfikatów

Decyzja Nr 0591-2019/ 19 - GMINA BARCIN - warunkowa rejestracja obligacji

Decyzja Nr 0590-2019/ 19 - EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI - wycofanie akcji z KDPW w następstwie zniesienia ich dematerializacji

Decyzja Nr 0589-2019/ 19 - TAR HEEL CAPITAL GLOBALNEJ INNOWACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0588-2019/ 19 - GRUPA KĘTY S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0587-2019/ 19 - FERRUM S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0586-2019/ 19 - GMINA MIASTA SANOKA - warunkowa rejestracja obligacji serii C19

Decyzja Nr 0585-2019/ 19 - GMINA MIASTA SANOKA - warunkowa rejestracja obligacji serii A 19

Decyzja Nr 0584-2019/ 19 - MIRACULUM S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0583-2019/ 19 - PROTEGAT 1 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0582-2019/ 19 - TAKTO NIESTANDARDOWY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0581-2019/ 19 - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - warunkowa rejestracja certyfikatów

Decyzja Nr 0580-2019/ 19 - PGE DOM MAKLERSKI S.A. - przyznanie uczestnictwa w typie AGENT PŁATNICZY

Decyzja Nr 0579-2019/ 19 - PGE DOM MAKLERSKI S.A. - przyznanie uczestnictwa w typie AGENT EMISJI

Decyzja Nr 0578-2019/ 19 - HORYZONT NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0577-2019/ 19 - GMINA PRZYSTAJŃ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0576-2019/ 19 - MODERNA HOLDING Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0575-2019/ 19 - BAS PUŁAWSKA Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0574-2019/ 19 - ABM SOLID S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ - zniesienie dematerializacji oraz wycofanie akcji z KDPW

Decyzja Nr 0573-2019/ 19 - PEKAO FAKTORING Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0572-2019/ 19 - WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0571-2019/ 19 - BEST CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0570-2019/ 19 - MEZZANINE RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0569-2019/ 19 - ALLFINANZ Sp. z o.o. - zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Decyzja Nr 0568-2019/ 19 - KUPFUNDUSZ S.A. - zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Decyzja Nr 0567-2019/ 19 - FUNDUSZ INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0566-2019/ 19 - PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - wycofanie obligacji z KDPW w związku z ich umorzeniem

Decyzja Nr 0565-2019/ 19 - MIASTO RADOMSKO - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0564-2019/ 19 - SFD S.A. - asymilacja akcji

Decyzja Nr 0563-2019/ 19 - BANK MILLENNIUM S.A. - asymilacja akcji

Decyzja Nr 0562-2019/ 19 - MONUMENT F SPV1 Sp. z o.o., MONUMENT F SPV12Sp. z o.o., MONUMENT F SPV3 Sp. z o.o., MONUMENT F SPV4 Sp. z o.o., MONUMENT F SPV5 Sp. z o.o., MONUMENT F SPV6 Sp. z o.o. - przyznanie każdej ze spółek statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0561-2019/ 19 - MIRACULUM S.A. - zamiana akcji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej

Decyzja Nr 0560-2019/ 19 - MIASTO ZAMOŚĆ - warunkowa rejestracja obligacji serii E19

Decyzja Nr 0559-2019/ 19 - MIASTO ZAMOŚĆ - warunkowa rejestracja obligacji serii D19

Decyzja Nr 0558-2019/ 19 - MIASTO ZAMOŚĆ - warunkowa rejestracja obligacji serii C19

Decyzja Nr 0557-2019/ 19 - MIASTO ZAMOŚĆ - warunkowa rejestracja obligacji serii B19

Decyzja Nr 0556-2019/ 19 - MIASTO ZAMOŚĆ - warunkowa rejestracja obligacji serii A19

Decyzja Nr 0555-2019/ 19 - GMINA JARCZÓW - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0554-2019/ 19 - INTRUM JUSTITIA DEBT FUND 1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0553-2019/ 19 - GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. - warunkowa rejestracja obligacji

Decyzja Nr 0552-2019/ 19 - LAUREN PESO POLSKA S.A.  - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0551-2019/ 19 - DINO POLSKA S.A. - warunkowa rejestracja obligacji