Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Decyzje KDPW

​     

Bieżące decyzje: Styczeń 2020

Decyzja Nr 0047-2020/ 20 - WTW FOKSAL19 SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0046-2020/ 20 - PEKAO FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O. - zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Decyzja Nr 0045-2020/ 20 - DOZBUD SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0044-2020/ 20 - OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja

Decyzja Nr 0043-2020/ 20 - ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów w ramach 10 serii

Decyzja Nr 0042-2020/ 20 - SIA RIGA RETAIL PARK - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0041-2020/ 20 - FIRMA PRZEDSTAWICIELSKO-HANDLOWA J. JAKUBIAK SP Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0040-2020/ 20 - DYWILAN SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0039-2020/ 20 - KORPORACJA GOSPODARCZA "EFEKT" S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru akcji

Decyzja Nr 0038-2020/ 20 - RAIFFESEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Decyzja Nr 0037-2020/ 20 - PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK S.A. - zmiana uchwały nr 108/2019 dot. rejestracji akcji

Decyzja Nr 0036-2020/ 20 - PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY z siedzibą w Sanoku - wycofanie obligacji w związku z ich umorzeniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Decyzja Nr 0035-2020/ 20 - SPINOZA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0034-2020/ 20 - MABION SA - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0033-2020/ 20 - BEST III NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0032-2020/ 20 - MCI CAPITAL S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0031-2020/ 20 - SIMFABRIC S.A. - sprostowanie uchwały nr 27/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.

Decyzja Nr 0030-2020/ 20 - ONE SOLUTION SA - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0029-2019/ 20 - BIZTECH KONSULTING SA - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0028-2020/ 20 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ REPREZENTANT dla LIQUIDNET EUROPE LTD oraz ustanie wykonywania w/w typu uczestnictwa przez SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE

Decyzja Nr 0027-2020/ 20 - SIMFABRIC S.A. - zmiana uchwały nr 468/2019 dotyczącej rejestracji akcji

Decyzja Nr 0026-2020/ 20 - PD INWESTYCJE 1 S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0025-2020/ 20 - ONE SOLUTION S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0024-2020/ 20 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów

Decyzja Nr 0022-2020/ 20 - zmiana Regulaminu Systemu Wymiany Informacji

Decyzja Nr 0017-2020/ 20 - ROZKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0016-2020/ 20 - OG - OLIVIA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0015-2020/ 20 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja 67 serii certyfikatów

Decyzja Nr 0014-2020/ 20 - STEFCZYK FINANSE-TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Decyzja Nr 0013-2020/ 20 - LC CORP BV - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0012-2020/ 20 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów

Decyzja Nr 0011-2020/ 20 - UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Decyzja Nr 0010-2020/ 20 - BORUTA-ZACHEM S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0009-2020/ 20 - INVESTMENT FRIENDS SE - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0008-2020/ 20 - ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0007-2020/ 20 - FW POŁUDNIE Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0006-2020/ 20 - THE FARM 51 GROUP S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Decyzja Nr 0005-2020/ 20 - GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - warunkowa rejestracja obligacji

Decyzja Nr 0004-2020/ 20 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Decyzja Nr 0003-2020/ 20 - BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. - warunkowa rejestracja certyfikatów

Decyzja Nr 0002-2020/ 20 - ASSETUS S.A. - wyrejestrowanie akcji z KDPW

Decyzja Nr 0001-2020/ 20 - GMINA MIELNO - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT