Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Uchwały Zarządu KDPW

​     

Bieżące uchwały: Sierpień 2017

Uchwała Nr 0528-2017/ 17 - OBLIGACJE SKARBOWE - asymilacja

Uchwała Nr 0527-2017/ 17 - GETBACK SA - asymilacja obligacji

Uchwała Nr 0526-2017/ 17 - PCC ROKITA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0525-2017/ 17 - FAMUR SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0524-2017/ 17 - PLAY COMMUNICATIONS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0523-2017/ 17 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0522-2017/ 17 - GRIFFIN REAL ESTATE INVEST Sp. z o.o. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0521-2017/ 17 - XTPL S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz rejestracja akcji

Uchwała Nr 0520-2017/ 17 - REARDEN TECHNOLOGY S.A.- przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0519-2017/ 17 - ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów w ramach 8 serii

Uchwała Nr 0518-2017/ 17 - BANK ZACHODNI WBK S.A. - rejestracja bankowych papierów wartościowych

Uchwała Nr 0517-2017/ 17 - MFO S.A. - warunkowa rejestracja praw do akcji

Uchwała Nr 0516-2017/ 17 - ALIOR BANK S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0515-2017/ 17 - UNICREDIT AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0514-2017/ 17 - BVT S.A. - zarejestrowanie obligacji

Uchwała Nr 0513-2017/ 17 - NEXTBIKE POLSKA S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz rejestracja akcji

Uchwała Nr 0512-2017/ 17 - ALIOR BANK S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0511-2017/ 17 - CAPITAL SERVICE S.A. - ustanie uczestnictwa spółki w typie EMITENT oraz zamknięcie kont ewidencyjnych prowadzonych w KDPW

Uchwała Nr 0510-2017/ 17 - GOVENA LIGHTING S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz rejestracja akcji

Uchwała Nr 0509-2017/ 17 - BYTOM S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0508-2017/ 17 - O.S.T.C. LIMITED - zawarcie umowy o uczestnictwo w Repozytorium Transakcji w typie GENERALNY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 0507-2017/ 17 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów "FACTOR CERTIFICATES"

Uchwała Nr 0506-2017/ 17 - PBG S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0505-2017/ 17 - FACHOWCY.PL VENTURES S.A. - zmiana uchwały nr 408/14 oraz uchwały nr 689/16

Uchwała Nr 0504-2017/ 17 - Rejestracja obligacji zerokuponowych

Uchwała Nr 0503-2017/ 17 - UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0502-2017/ 17 - EMG S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0501-2017/ 17 - MARVIPOL S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0500-2017/ 17 - ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów w ramach 10 serii

Uchwała Nr 0499-2017/ 17 - KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJUNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT w związku z zamknięciem kont ewidencyjnym

Uchwała Nr 0498-2017/ 17 - TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki PBG S.A.