Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Regulacje związane z działalnością w zakresie obrotu instrumentami finansowymi:
REGULAMIN KDPW
stan prawny począwszy
od 1 września 2015 r.

REGULAMIN KDPW (dokument PDF, 0.54 MB)


Czasowe obniżenie opłaty specjalnej na okres od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. włącznie: stawka opłaty za przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego związanego z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym (ppkt 4.4.1. Tabeli Opłat w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW”) zostaje obniżona do wysokości 12 zł.
Uchwała Nr 8/577/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 marca 2015 r. 

Czasowe obniżenie opłaty specjalnej na okres od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. włącznie, naliczanej za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym lub rozrachunku posttransakcyjnego dokonywanego w związku z taką transakcją, z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub rachunku pieniężnym uczestnika (ppkt 7.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat), w taki sposób, aby wysokość tej opłaty naliczana za jeden dzień występowania braku pokrycia nie mogła przekraczać 20.000 zł.

Uchwała Nr 18/587/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Uchwały zmieniające:


Uchwały wykonawcze

Uchwała 205/2015 w sprawie papierów wartościowych, które nie mogą być zapisywane na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych w KDPW
Uchwała 1000/2011 z póżn. zm. w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez KDPW oraz w sprawie banków rozliczeniowych
REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO KDPW
stan prawny począwszy
od 1 września 2015 r.

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO KDPW

Uchwały zmieniające:

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW
stan prawny począwszy
od 1 września 2015 r.

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW

Uchwały zmieniające:

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW
stan prawny począwszy
od 1 września 2015 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW


Uchwały wykonawcze:

Uchwała nr 976 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 6.01., 4.06., 11.11., 3.04., 24.12., i 31.12.2015 r.

Uchwała nr 785 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 6.01, 25.03, 3.05, 26.05, 15.08, 1.11, 11.11 i 30.12.2016 r.; wyłączenia 25.03.2016 r.

Uchwały zmieniające:

PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW
stan prawny począwszy
od dnia 1 kwietnia 2015 r.

PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW

Uchwały zmieniające:

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI
stan prawny począwszy
od 2 listopada 2015 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI

REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
stan prawny począwszy
od 28 października 2015 r.

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 4 września 2015 r.
 

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.

 
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
stan prawny począwszy
od 1 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT

Uchwały wykonawcze:

Uchwała Nr 1099/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2015  

Regulacje związane z funkcjonowaniem funduszy emerytalnych:
REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
stan prawny począwszy
od 26 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.1 MB)

Regulacje związane z działalnością w sferze obrotu towarowego:
REGULAMIN GIEŁDOWEJ IZBY ROZRACHUNKOWEJ KDPW
stan prawny począwszy
od 1 stycznia 2013 r.

REGULAMIN GIEŁDOWEJ IZBY ROZRACHUNKOWEJ KDPW (dokument PDF, 0.54 MB)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY GIR KDPW
stan prawny począwszy
od 1 stycznia 2013 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZABEZPIECZANIA, ROZLICZANIA I ROZRACHUNKU GIEŁDOWEJ IZBY ROZRACHUNKOWEJ KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. (dokument PDF, 0.54 MB)

 

 

Regulacje korporacyjne:
STATUT KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 22 listopada 2013 r.

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

Ostatnia aktualizacja:20-11-2015 Do góry