Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

REGULAMIN KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od dnia 3 lutego 2014 r.

REGULAMIN KDPW S.A. (dokument PDF, 0.54 MB)

Uchwały zmieniające:

Uchwała Nr 39/537/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 grudnia 2013 r. (dokument PDF, 0.11 MB)

Uchwała Nr 2/539/14 Rady Nadzorczej KDPW S.A. z dnia 26 marca 2014 r. dot. czasowej obniżki opłat z tytułu rozrachunku transakcji objętych programem „High Volume Provider” prowadzonym przez GPW (ppkt 4.1.1 Tabeli opłat). (dokument PDF, 0.04 MB)

Wzór DEKLARACJI do uchwały RN KDPW nr 2/539/14 (dokument DOCX, 0.04 MB)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA
Stan prawny począwszy od dnia 18 lutego 2014 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA (dokument PDF, 1.2 MB)

Uchwały zmieniające:

Uchwała Nr 959/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania ramowego harmonogramu dnia księgowego dla instrumentów pochodnych (dokument PDF, 0.04 MB)

Uchwała Nr 296/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dokument PDF, 0.05 MB)

PROCEDURY EWIDENCYJNE
Stan prawny począwszy od dnia 18 lutego 2014 r.
Brak uchwał zmieniających

PROCEDURY EWIDENCYJNE (dokument PDF, 0.24 MB)

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI
Stan prawny począwszyod 23 stycznia 2014 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI (dokument PDF, 0.15 MB)

REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
Stan prawny począwszy od 11 lutego 2014 r.
Brak uchwał zmieniających

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
Stan prawny począwszy od 16 marca 2012
Brak uchwał zmieniających

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.11 MB)

STATUT KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od 22 listopada 2013 r.
Brak uchwał zmieniających

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
Stan prawny począwszy od 1 stycznia 2013 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT (dokument PDF, 0.14 MB)

Uchwały zmieniające:

Uchwała Nr 983/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2013 (dokument PDF, 0.09 MB)

Uchwała Nr 1012/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2014 (dokument PDF, 0.08 MB)

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.

Brak uchwał zmieniających

Regulamin Sądu Polubownego przy KDPW S.A. (dokument PDF, 0.09 MB)

Ostatnia aktualizacja:09-01-2014 Do góry