Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Regulacje związane z działalnością w zakresie obrotu instrumentami finansowymi:
REGULAMIN KDPW
stan prawny począwszy
od 1 stycznia 2018 r.

REGULAMIN KDPW* (dokument PDF, 0.54 MB)

* W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (uchylenie w art.43 ust. 13 - zwolnienie z podatku VAT wyodrębnionych czynności, niezbędnych i właściwych dla wykonywania usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, a także usług w zakresie obsługi płatności), wprowadzonej ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz.2024), do dotychczasowej wysokości netto opłat zawartych w punktach Tabeli Opłat KDPW S.A.: od uczestników 5.1., 5.1.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.6.1., 8.6.1.1., 8.6.1.2., 8.6.2.1., 8.6.2.2., 8.6.3., 8.6.3.1., 8.6.5., 8.6.7., 8.9.3. oraz od emitentów 6.5., 6.5.1., 7.1., 7.2., zostanie doliczony podatek według stawki podstawowej (23%).

Czasowe obniżki

Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 stycznia 2018 r do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie:

opłaty za rozrachunek operacji zmiany statusu aktywów w zakresie dotyczącym operacji przeniesienia papierów wartościowych na specjalne konto ewidencyjne służące rejestrowaniu papierów wartościowych przeznaczonych przez uczestnika na potrzeby udzielania automatycznych pożyczek papierów wartościowych, a także operacji przeniesienia papierów wartościowych z takiego konta na inne konto ewidencyjne prowadzone dla danego uczestnika.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 57/694/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Czasowe obniżenie na okres od 1 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie:

opłaty za udostępnienie emitentowi informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w danym walnym zgromadzeniu tj. opłaty z ppkt 6.5. w części „Opłaty pobierane od emitentów” Tabeli Opłat, emitentom, którzy wyrażą zgodę na stosowanie względem nich faktur elektronicznych. Opłata, która wynosi obecnie 2500 (dwa tysiące pięćset) złotych została obniżona do 2000 (dwa tysiące) złotych.
Obniżona opłata będzie dotyczyć wszystkich emitentów, którzy złożyli lub złożą Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie im przez Krajowy Depozyt faktur, faktur korygujących i ich duplikatów w postaci elektronicznej, zgodnie ze wzorem.

Obniżone opłaty znajdą zastosowanie wyłącznie do opłat objętych fakturami, które w związku z oświadczeniem uczestnika, o którym mowa, mogą mu zostać przesłane w postaci elektronicznej.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 18/718/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Uchwały zmieniające:


Uchwały wykonawcze

Uchwała 623/2016 w sprawie papierów wartościowych, które nie mogą być zapisywane na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych w KDPW
Uchwała 1000/2011 z póżn. zm. w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez KDPW oraz w sprawie banków rozliczeniowych
Uchwała 401/2017 w sprawie określenia liczby osób posiadających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie lub kwalifikacje w zakresie prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, zatrudnianych przez uczestnika prowadzącego tę ewidencję

Archiwum zmian
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW
stan prawny począwszy
od 6 czerwca 2018 r. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW


Uchwały wykonawcze:

Uchwała nr 791/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
- Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 2.01, 30.03, 3.05, 31.05, 15.08, 1.11, 24.12 i 31.12 2018 r.

 
Zmiany, które wejdą w życie 19 listopada 2018 r.

Archiwum zmian
PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW
stan prawny począwszy
od 20 listopada 2017 r. 

PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW


Zmiany, które wejdą w życie 19 listopada 2018 r.

Archiwum zmian
REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI
stan prawny począwszy
od 30 października 2017 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI


Archiwum zmian
REGULAMIN ARM
stan prawny począwszy
od 1 lipca 2018 r.

REGULAMIN ARM


archiwum zmian Regulaminu ARM
REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
stan prawny począwszy
od 3 września 2018 r.

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)


archiwum zmian

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 1 lipca 2018 r.
 

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.

 
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
stan prawny począwszy
od 1 lipca 2018 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT

Uchwały wykonawcze:

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2018


Archiwum zmian
Regulacje związane z funkcjonowaniem funduszy emerytalnych:
REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
stan prawny począwszy
od 26 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.1 MB)

Regulacje korporacyjne:
STATUT KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 6 marca 2018 r.

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI
stan prawny począwszy
od 2 lipca 2018 r.

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI (dokument PDF, 0.13 MB)Archiwum zmian
Ostatnia aktualizacja:05-11-2018 Do góry