Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

 

REGULAMIN KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od dnia 1 października 2014 r.

REGULAMIN KDPW S.A. (dokument PDF, 0.54 MB)

Uchwała Nr 39/537/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 grudnia 2013 r. (dokument PDF, 0.11 MB)
Czasowe obniżenie stawki opłaty rocznej za uczestnictwo emitenta będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym, innym niż publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty, do kwoty 2.000 zł.
Obniżka opłaty obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 23/560/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 20 sierpnia 2014 r. (dokument PDF, 0.14 MB)
Czasowe obniżenie opłaty z tytułu rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym, objętego funduszem rozliczeniowym albo funduszem zabezpieczającym ASO, w odniesieniu do transakcji objętych programem „High Volume Provider” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obniżka opłaty obowiązuje od dnia 4 sierpnia 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika spełnienia warunków, o których mowa w uchwale Nr 23/560/14, w tym dostarczenia do KDPW S.A. deklaracji (poniżej).

DEKLARACJA UCZESTNIKA o korzystaniu z obniżki opłat, o której mowa w uchwale Nr 23/560/14 Rady Nadzorczej KDPW S.A. z dnia 20 sierpnia 2014 r. (dokument DOCX, 0.03 MB)

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA
Stan prawny począwszy od dnia 6 października 2014 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA (dokument PDF, 1.2 MB)

Uchwała Nr 959/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania ramowego harmonogramu dnia księgowego dla instrumentów pochodnych (dokument PDF, 0.04 MB)

Uchwała Nr 296/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dokument PDF, 0.05 MB)

Uchwały zmieniające:

 

PROCEDURY EWIDENCYJNE
Stan prawny począwszy od dnia 1 października 2014 r.
Brak uchwał zmieniających.

PROCEDURY EWIDENCYJNE (dokument PDF, 0.24 MB)

 

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI
Stan prawny począwszyod 23 stycznia 2014 r.
Brak uchwał zmieniających

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI (dokument PDF, 0.15 MB)

 

REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
Stan prawny począwszy od 11 lutego 2014 r.
Brak uchwał zmieniających

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)

 

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
Stan prawny począwszy od 26 kwietnia 2014
Brak uchwał zmieniających

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.1 MB)

 

STATUT KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od 22 listopada 2013 r.
Brak uchwał zmieniających

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
Stan prawny począwszy od 1 stycznia 2013 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT (dokument PDF, 0.14 MB)

Uchwały zmieniające:

Uchwała Nr 1012/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2014 (dokument PDF, 0.08 MB)

 

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od dnia 26 maja 2014 r.
Brak uchwał zmieniających

Regulamin Sądu Polubownego przy KDPW S.A. (dokument PDF, 0.09 MB)

Ostatnia aktualizacja:09-10-2014 Do góry