Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Witamy w KDPW_TR - Repozytorium Transakcji KDPW

Uprzejmie informujemy, że system Repozytorium Transakcji (PRD, TSTA, TSTB)
w sobotę 10 czerwca 2017 r. w godz. 11:00-12:30 będzie niedostępny.

Obsługa raportów
Wciśnij przycisk Repozytorium Transakcji, żeby przejść do systemu Repozytorium Transakcji KDPW.
 

Przeglądanie danych zagregowanych
Wciśnij przycisk Przeglądaj dane, żeby uzyskać dostęp do zagregowanych danych o kontraktach pochodnych przechowywanych w KDPW_TR.
 

Środowiska testowe
Środowisko testowe służy do zapoznania się z funkcjonalnościami Repozytorium Transakcji oraz sposobem ich obsługi.
Wciśnij przycisk TST A lub TST B, żeby przejść do wybranego środowiska testowego.
 
 
Wniosek o udostępnienie środowiska testowego KDPW_TR

Certyfikaty elektroniczne

Warunkiem uzyskania dostępu do systemu Repozytorium Transakcji (zarówno produkcyjnego jak i testowego) jest posiadanie ważnego certyfikatu elektronicznego zainstalowanego na komputerze, z którego uruchamiamy usługę.
Jeżeli nie posiadasz ważnego certyfikatu wypełnij formularz certyfikacyjny:
Formularz certyfikacyjny U2A
Formularz certyfikacyjny A2A

Dokumentacja systemu:

Sposób dostępu do danych dotyczących kontraktów oraz dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów:
dla interfejsu U2A:
Instrukcja użytkownika (U2A)
Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)
Wniosek o przyznanie uprawnień do certyfikatu (U2A)
Wniosek o unieważnienie certyfikatu (U2A)
dla interfejsu A2A:
Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)
Parametry konfiguracyjne KDPW_TR (A2A)
Wniosek o unieważnienie certyfikatu (A2A)

Sposób przekazywania raportów do repozytorium transakcji oraz wymaganego zakresu danych przekazywanych w raporcie o kontrakcie: w zakładka Komunikaty xml
 
 
 
Ostatnia aktualizacja:12-06-2017 Do góry