Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Witamy w KDPW_TR - Repozytorium Transakcji KDPW

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 maja 2018 r.
system Repozytorium Transakcji (PRD, TSTA, TSTB) będzie niedostępny.

Obsługa raportów
Wciśnij przycisk Repozytorium Transakcji, żeby przejść do systemu Repozytorium Transakcji KDPW.
 

Przeglądanie danych zagregowanych
Wciśnij przycisk Przeglądaj dane, żeby uzyskać dostęp do zagregowanych danych o kontraktach pochodnych przechowywanych w KDPW_TR.
 

Środowiska testowe
Środowisko testowe służy do zapoznania się z funkcjonalnościami Repozytorium Transakcji oraz sposobem ich obsługi.
Wciśnij przycisk TST A lub TST B, żeby przejść do wybranego środowiska testowego.
 
 
Wniosek o udostępnienie środowiska testowego KDPW_TR

Certyfikaty elektroniczne

Warunkiem uzyskania dostępu do systemu Repozytorium Transakcji (zarówno produkcyjnego jak i testowego) jest posiadanie ważnego certyfikatu elektronicznego zainstalowanego na komputerze, z którego uruchamiamy usługę.
Jeżeli nie posiadasz ważnego certyfikatu wypełnij formularz certyfikacyjny:
Formularz certyfikacyjny U2A
Formularz certyfikacyjny A2A

Dokumentacja systemu:

Sposób dostępu do danych dotyczących kontraktów oraz dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów:
dla interfejsu U2A:
Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)
Wniosek o przyznanie uprawnień do certyfikatu (U2A)
Wniosek o unieważnienie certyfikatu (U2A)
Instrukcja obsługi graficznego interfejsu użytkownika (U2A)
dla interfejsu A2A:
Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)
Parametry konfiguracyjne KDPW_TR (A2A)
Wniosek o unieważnienie certyfikatu (A2A)

Sposób przekazywania raportów do repozytorium transakcji oraz wymaganego zakresu danych przekazywanych w raporcie o kontrakcie: w zakładka Komunikaty xml
 
 
 
Ostatnia aktualizacja:10-05-2018 Do góry