Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Oświadczenia podatkowe

Wszystkie wymienione poniżej dokumenty podatkowe wymagają uwierzytelnienia przez notariusza i powinny być potwierdzone apostillą lub legalizowane, jeśli jest to wymagane.

U100 - Upoważnienie podatnika dla posiadacza rachunku zbiorczego do przekazania informacji określających wysokość wydatków      poniesionych przez Podatnika na nabycie papierów wartościowych 
      Upoważnienie składane jednorazowo, ważne do czasu poinformowania KDPW o jego odwołaniu.

  • formularze oświadczeń podatkowych uprawniające do zwolnienia z podatku
U101 - Oświadczenie Podatkowe – Fundusz Inwestycyjny (CIT-odsetki i dyskonto)
U102 - Oświadczenie Podatkowe – Fundusz Emerytalny (CIT-odsetki i dyskonto)
U103 - Oświadczenie Podatkowe – Wypłata odsetek - kwalifikowany właściciel (CIT-odsetki)
U104 - Oświadczenie Podatkowe - Bank (DTT: AT, BE, FI, NL, IE, QA, DE, NO, GB- odsetki i dyskonto)

  • formularz oświadczenia podatkowego uprawniający do zastosowania stawki wynikającej z właściwej umowy w sprawie unikania      podwójnego opodatkowania (DTT)
U105 - Oświadczenie Podatkowe – zgodnie z (DTT) 
     Oświadczenia podatkowe wg wzorów 101-105 są traktowane jako ważne i aktualne przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia podpisania oświadczenia albo      do czasu poinformowana KDPW o ich odwołaniu. 
Ostatnia aktualizacja:04-01-2017 Do góry