Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

FAQ

 
 1. Co to jest GIR KDPW?
  GIR KDPW to Giełdowa Izba Rozrachunkowa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. która odpowiada za zabezpieczanie, rozliczenia i rozrachunek transakcji zawieranych na poee Rynku Energii GPW (poee RE GPW).
 2. Kto może zostać członkiem GIR KDPW?
  Członkami mogą być wyłącznie:
  • spółki prowadzące giełdy towarowe, a także spółki prowadzące rynek regulowany i organizujące obrót towarami giełdowymi;
  • towarowe domy maklerskie;
  • domy maklerskie;
  • przedsiębiorstwa energetyczne będące członkami Rynku towarów giełdowych;
  • zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy, będące członkami Rynku towarów giełdowych;
  • inne niż wymienione w pkt 1 – 5 krajowe instytucje finansowe, w tym banki, jeżeli ich członkostwo ma na celu współdziałanie z Izbą w zakresie wykonywania jej zadań.
 3. Jakie formalności muszę załatwić z bankiem, aby zostać członkiem GIR KDPW i handlować na poee Rynku Energii GPW?
  Należy założyć rachunek w banku rozliczeniowym, którego funkcję pełni NORDEA Bank Polska S.A., oraz podpisać pełnomocnictwo dla KDPW. Pełnomocnictwo jest podpisywane w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz należy dołączyć do wniosku o członkostwo.
 4. Zawieram transakcje na GPW, na kogo mam wystawić fakturę?
  Faktury VAT z tytułu transakcji wystawiane będą przez i na Krajowy Depozyt. Do cen netto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostanie naliczony podatek VAT (strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do otrzymywania faktur VAT).
  Fakturę VAT należy wystawić na:
  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
  ul. Książęca 4
  00-498 Warszawa
  NIP 526-10-09-528
 5. Jestem odbiorcą końcowym, czy mogę być członkiem GIR KDPW?
  Tak, jeśli odbiorca końcowy jest uczestnikiem poee RE GPW i spełni warunki członkostwa w GIR KDPW.
Ostatnia aktualizacja:09-11-2011 Do góry