Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW oraz IBM przedstawiają pierwsze w Polsce prototypowe rozwiązanie eVoting oparte o technologię Blockchain i przeznaczone dla rynków kapitałowych.

Nowe zastosowanie Blockchain zwiększy zaangażowanie inwestorów oraz uprości proces obsługi Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

 

Warszawa - 13.10.2017 r.: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz IBM (NYSE: IBM) prezentują pionierski projekt, z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru, przeznaczony dla rynków kapitałowych w Polsce, zbudowany na podstawie Hyperledger Fabric. Prototypowe rozwiązanie eVoting ma na celu zwiększenie zaangażowania inwestorów w głosowanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Jest to unikalne narzędzie do oddawania korespondencyjnie głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Platforma usprawni przygotowanie i obsługę głosowań oraz zapewni transparentność całego procesu.

 

Przepisy prawa stworzyły uczestnikom rynku kapitałowego możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii w celu organizacji i korespondencyjnego głosowania nad uchwałami postawionymi na porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy, jednak dopiero dziś możliwość ta urzeczywistnia się w Platformie IBM Blockchain, zbudowanej w oparciu o otwarte rozwiązanie Linux Foundation Hyperledger Fabric. Dzięki tej technologii organizacja i obsługa walnych zgromadzeń akcjonariuszy może zostać przeniesiona w pełni cyfrowy wymiar przy jednoczesnym wypełnieniu wymagań ustawowych odnośnie identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Spółki oraz inwestorzy zyskają tańszą, łatwiejszą a zarazem bezpieczną możliwość wykonywania prawa głosu i decydowania o sprawach spółek.

 

KDPW odpowiada m.in. za rejestrację papierów wartościowych oraz realizuje szereg usług związanych z obsługą zdarzeń korporacyjnych, a także obsługą walnych zgromadzeń. Nowy system eVoting zapewni KDPW oraz pozostałym uczestnikom rynku kapitałowego, takim jak spółki publiczne oraz banki i biura maklerskie, wspólny wgląd w dane na temat wykonywanych praw głosu w czasie niemalże rzeczywistym, a także umożliwi dostęp do wiarygodnych wyników głosowania korespondencyjnego. Technologia Blockchain zapewni wspólny, zdecentralizowany rejestr, przechowujący historię zdarzeń związanych z danym zgromadzeniem akcjonariuszy, listę uchwał poddanych głosowaniu, liczbę zarejestrowanych uczestników i głosów, oraz dane o wynikach głosowania. Będzie to skutkowało większą dostępnością, odpowiedzialnością oraz transparentnością dla wszystkich uczestników systemu.

 

Architektura sieci blockchain opartej o Hyperledger Fabric ogranicza ryzyko manipulacji wynikami głosowania. Głosy są zabezpieczone kryptograficznie, zatwierdzane przez wielu uczestników i przechowywane w niezmienialnym rejestrze, który zapewnia pełną audytowalność głosowania.

 

Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu KDPW powiedział: „KDPW jest zaangażowany w proces świadczenia usług uczestnikom rynku kapitałowego w Polsce oraz innych krajach europejskich. Wykorzystujemy nowe technologie w celu zwiększania oferty świadczonych usług oraz podniesienia satysfakcji z naszych rozwiązań. Po wdrożeniu innowacyjnego prototypu eVoting, opartego o technologię Blockchain, i zweryfikowaniu, czy technologia ta przynosi spodziewane korzyści, planujemy rozszerzyć rozwiązanie tak, aby zoptymalizować cały proces zarządzania walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy”.

 

- Blockchain umożliwia niezależnym od siebie firmom sprawniejsze i bardziej rzetelne przeprowadzanie transakcji. Poprzez współpracę z KDPW oraz partnerami z całego ekosystemu rynków kapitałowych, IBM Blockchain pomaga firmom przeprowadzać transakcje cyfrowo oraz zwiększyć zaangażowanie inwestorów - mówi Karolina Marzantowicz, Distinguished Engineer w IBM i dodaje - W trakcie współpracy z KDPW nad prototypem widzieliśmy, że tradycyjne technologie nie są w stanie zapewnić tak daleko idącej przejrzystości i transparentności przy jednoczesnym zachowaniu prywatności współdzielonych danych. Nasz projekt stworzy nowy cyfrowy standard realizacji transakcji B2B / B2C dla instytucji rynku kapitałowego.

 

Rozwiązanie znajduje się aktualnie w trakcie realizacji prototypu i ma być dostępne do testów w czwartym kwartale tego roku. Platforma wykorzystuje oprogramowanie Linux Foundation Hyperledger Fabric wersja 1.0. Hyperledger jest oprogramowaniem typu open source stworzonym w celu rozwijania międzybranżowej, opartej o otwarte standardy, technologii blockchain.

 

Więcej na blogu IBM THINK: https://www.ibm.com/blogs/think/2017/10/poland-blockchain/

*****


Informacje o KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) pełni na polskim rynku kapitałowym funkcje centralnego depozytu papierów wartościowych. Do jego głównych zadań należy: rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych, rozrachunek transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz poza nim, realizacja usług dla emitentów, nadawanie kodów dla papierów wartościowych i podmiotów (LEI, ISIN, CFI, FISN), prowadzenie Repozytorium Transakcji KDPW_TR, tworzenie międzynarodowych połączeń operacyjnych, zarządzanie Systemem Rekompensat i Funduszem Gwarancyjnym (OFE). Więcej informacji na temat KDPW dostępne na www.kdpw.pl.

 

 

Informacje o IBM Blockchain

IBM jest liderem na rynku rozwiązań blockchain typu open source przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Jako jeden z pierwszych członków Hyperledger, wspólnego projektu mającego na celu rozwój międzybranżowych technologii blockchain, IBM z zaangażowaniem wspiera rozwój jawnie zarządzanych rozwiązań blockchain. IBM współpracuje z ponad 400 klientami z branży usług finansowych, łańcuchów dostaw, IoT, zarządzania ryzykiem, zarządzania prawami cyfrowymi oraz opieki zdrowotnej w celu wdrażania zastosowań blockchain. Więcej informacji na temat IBM Blockchain dostępne na www.ibm.com/blockchain.

 

Kontakt dla mediów:

IBM:

Tomasz Stachera
IBM CEE External Relations Leader
tomasz.stachera@pl.ibm.com
+48 693 93 5612

KDPW:

Dariusz Marszałek
Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu KDPW
dariusz.marszalek@kdpw.pl
+48 605 969 626

Ostatnia aktualizacja: 16-10-2017 Do góry