Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę8 listopada br. Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z KDPW i KDPW_CCP organizuje szkolenie „Wybrane obowiązki kontrahentów finansowych wynikające z rozporządzenia EMIR – obowiązek rozliczania derywatów OTC oraz obowiązek stosowania technik ograniczania ryzyka dla transakcji rozliczanych dwustronnie”.

 

Seminarium skierowane jest do kontrahentów finansowych, którzy zawierają transakcje na instrumentach pochodnych OTC i zobowiązani są do centralnego rozliczania derywatów OTC lub do stosowania technik ograniczania ryzyka dla derywatów rozliczanych dwustronnie. W zależności od liczby dostępnych miejsc w seminarium mogą wziąć udział kontrahenci niefinansowi objęci powyższymi obowiązkami.

 

Celem seminarium jest przedstawienie problematyki obowiązków rozliczania derywatów OTC oraz obowiązku stosowania technik ograniczania ryzyka dla transakcji rozliczanych dwustronnie, wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR) oraz aktów wykonawczych EMIR.

 

Spotkanie odbędzie się 8 listopada w godz. 10:00 - 16:00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK przy Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

Zgłoszenia i program szkolenia dostępne są na stronie KNF:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=59821&p_id=18

 

W ramach projektu CEDUR (Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku), realizowanego przez KNF, prowadzona jest działalność szkoleniowa oraz wydawnicza. Działalność szkoleniowa obejmuje organizację seminariów szkoleniowych i warsztatów.

Ostatnia aktualizacja: 25-10-2017 Do góry