Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW był partnerem II edycji Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych „Rzeczpospolitej”. Najlepszą uczelnią ekonomiczną okazała się Szkoła Głowna Handlowa, a najlepszym wydziałem okazał się Widział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przy okazji ogłoszenia wyników plebiscytu odbyła się także debata pt. „Ekonomiści na rynku pracy. Ich rola w gospodarce, na rynku kapitałowym”, w której udział wziął Michał Stępniewski – Członek Zarządu Krajowego Depozytu.

Ranking „Rzeczpospolitej” ma pomóc dokonać najlepszego wyboru młodym ludziom przygotowującym się na studia ekonomiczne. W zestawieniu redakcja starała się przede wszystkim ustalić, które wydziały i uczelnie oferują najwyższą jakość nauczania (w tym najlepszą i dostępną dla studentów kadrę dydaktyczną i naukową); gdzie młodzi ludzie mogą najczęściej wzbogacić swoją edukację o międzynarodowe kontakty, i która uczelnia zapewnia swoim absolwentom szybkie znalezienie dobrej pracy.

 

Uczelnie i wydziały porównywane były na podstawie wyników uzyskanych przez nie w czterech kategoriach: jakości nauczania, umiędzynarodowienia, potencjału naukowego oraz karier absolwentów. Sporządzając zestawienie Rzeczpospolita opierała się na danych i wiedzy ekspertów Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIP), który zbudował i rozwija krajowy System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-ON.

 

Wyniki ogłoszono podczas uroczystej gali 26 października.

 

Najlepsze uczelnie ekonomiczne (Top 3):

  1. Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
  2. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
  3. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Najlepsze wydziały ekonomiczne (Top 3):

  1. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
  2. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
  3. Wydział Nauk Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego

 

Podczas gali odbył się debata z udziałem ekspertów z dziedziny edukacji i rynków finansowych, której uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania jak radzą sobie ekonomiści na rynku pracy, jakich kompetencji oczekują dzisiaj od nich pracodawcy i jakich będą oczekiwać w przyszłości. Michał Stępniewski, Członek Zarządu KDPW, zauważył, że spośród 14 szefów dużych banków jedynie pięciu to absolwenci kierunków ekonomicznych, a wśród prezesów spółek z WIG20 – tylko sześciu. W trzyosobowym zarządzie instytucji finansowo-technicznej, jaką jest KDPW, nikt nie ma podstawowego wykształcenia ekonomicznego. – To pokazuje, że ekonomiści na polskim rynku pracy doskonale plasują się w środkowej strefie – na stanowiskach kierowniczych, menedżerskich, chociaż nie wśród zarządu, gdzie kluczowa jest umiejętność podejmowania decyzji i ich trafność – podsumował Michał Stępniewski. Według niego dobrym połączeniem są studia ekonomiczne z inną specjalizacją (niekoniecznie dyplomową).

Więcej informacji w dzienniku Rzeczpospolita: "Rz" nagrodziła najlepsze studia ekonomiczne, 31.10.2017, str. 6 (Ekonomia i rynek)
Ostatnia aktualizacja: 31-10-2017 Do góry