Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę14 listopada br. Związek Banków Polski zorganizował VIII Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych pod hasłem "Brexit, MIFID & Benchmarki: Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro". Partnerem wydarzenia były spółki Grupy KDPW: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP.

Zakres merytoryczny tegorocznego wydarzenia koncertował się wokół tematów związanych z regulacjami europejskimi (MiFID II, MiFIR, Unia Rynków Kapitałowych, rozporządzenie UE w sprawie indeksów wykorzystywanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych), jak i krajowych inicjatyw w tym obszarze.

Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP był moderatorem panelu „Blockchain – jak zamienić technologię na model biznesowy?”, w którym udział wzięli: Janusz Łaski, Wiodący Ekspert, Departament Produktów i Usług Bankowości Transakcyjnej, ING Bank Śląski; Arkadiusz Regiec, Prezes, Beesfund oraz Karolina Marzantowicz, CEE Chief Technology Officer, IBM. Paneliści dyskutowali o wpływie nowych technologii na tworzenie nowych modeli biznesowych, szansach, jakie stwarza wykorzystanie technologii blockchain na rynku finansowym. Eksperci próbowali także odpowiedzieć na pytanie, czy zmiany technologiczne mogą doprowadzić do przemodelowania struktury sektora finansowego w kierunku mniejszych i bardziej elastycznych instytucji przy zachowaniu a nawet zwiększenia poziomu bezpieczeństwa?

Z kolei Leszek Kołakowski, Wicedyrektor Działu Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW, przedstawił uczestnikom Kongresu prezentację pt. „Obowiązki w zakresie raportowania transakcji zgodnie z MIFIR/MIFIDII”.

Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych organizowany jest przez Związek Banków Polskich nieprzerwanie od 2010 roku. Corocznie gromadzi ponad 100 uczestników reprezentujących głównie banki oraz firmy z branży finansowej. Jego głównym celem jest popularyzacja transakcji pochodnych oraz zagadnień z nimi związanych wśród polskich instytucji finansowych oraz największych przedsiębiorstw działających na naszym rynku finansowym.

Ostatnia aktualizacja: 15-11-2017 Do góry