Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręGrupa KDPW wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowała po raz szósty Kongres Rynku Kapitałowego, który odbył się 6 grudnia w Warszawie.

Główną ideą Kongresu jest upowszechnienie specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym w perspektywie zmian zachodzących na rynkach międzynarodowych, kluczowych projektach służących rozwojowi rynku wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego. Kongres umożliwia uczestnikom konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką, obowiązującą na rynku kapitałowym. Już drugi rok z rzędu wśród uczestników wydarzenia znaleźli się pracownicy uczelni zagranicznych: z Ukrainy i Kolumbii.

Gości przywitali m.in. prof. Alojzy Nowak - Dziekan Wydziału Zarządzania UW oraz prof. Teresa Czerwińska - Wiceminister Finansów i pracownik naukowy Katedry Systemów Finansowych Gospodarki Wydziału Zarządzania UW. Prof. Nowak w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że dla rozwoju rynku istotna jest wymiana poglądów i myśli zarówno praktyków, jak i teoretyków, a doświadczenia polskiej transformacji powinny służyć tworzeniu scenariuszy na przyszłość. Prof. Teresa Czerwińska odczytała list Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów, skierowany do uczestników Kongresu, w którym podkreślił on, że rynek kapitałowy jest jednym z fundamentów długofalowego wzrostu gospodarczego.

W bieżącym roku po raz pierwszy w programie Kongresu, poza prezentacjami tematycznymi, odbyły się także debaty z udziałem przedstawicieli kluczowych instytucji, poświęcone strategii dla rynku kapitałowego oraz prognoz dla rynku na rok 2018.

W pierwszej debacie pt. „Rządowa Strategia Rynku Kapitałowego” dyskutowali: Paweł Borys - Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Marek Dietl - Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Marcin Pachucki - Z-ca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Wiesław Rozłucki - Pierwszy Prezes GPW, Michał Stępniewski - Członek Zarządu KDPW i KDPW_CCP oraz Artur Żwak - Partner Zarządzający E&Y. Prelegenci rozmawiali o znaczeniu rynku kapitałowego dla finansowania rozwoju polskiej gospodarki, roli państwa we wzmacnianiu rynku kapitałowego. Starali się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego potrzebna jest rządowa Strategia Rynku Kapitałowego, jakie obszary powinna uwzględniać oraz jak zapewnić, by była sukcesywnie wdrażana? Moderatorem debaty był Andrzej Stec – Redaktor Naczelny Parkietu.

Druga dyskusja, moderowana przez Wiceprezesa KDPW i KDPW_CCP Sławomira Panasiuka, nosiła tytuł „Rynek Kapitałowy w 2018 roku”, a wzięli w niej udział: Marcin Dyl - Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Mirosław Kachniewski - Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Waldemar Markiewicz - Prezes Izby Domów Maklerskich, Michał Masłowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich oraz Marek Wierzbowski - Radca prawny/partner kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni. Podczas dyskusji uczestnicy debaty rozmawiali o wpływie trendów międzynarodowego otoczenia rynkowego, regulacyjnego i technologicznego na polski rynek kapitałowy, konsekwencjach wynikających ze zmiany statusu rynku z „advanced emerging” na „developed” w ramach klasyfikacji FTSE Russell. Mowa była także o sposobach zwiększania atrakcyjności rynku kapitałowego dla inwestorów indywidualnych i emitentów.

Po raz drugi podczas Kongresu Rynku Kapitałowego zaprezentowane zostały wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, przeprowadzanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Najświeższe wnioski z badania przedstawił Michał Masłowski – Wiceprezes SII.

Giełda Papierów Wartościowych przedstawiła prezentację „Europejska reforma wskaźników – udział GK GPW”, natomiast Grupa KDPW zapoznała uczestników Kongresu z aktualnymi rebucjami związanymi z obowiązkami raportowymi w prezentacji „Obowiązki w zakresie raportowania transakcji zgodnie z MIFIR/MIFID II”.

Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie KRK pod adresem: www.kongres-rk.pl

Zwieńczeniem konferencji była uroczysta kolacja, która odbyła się w Sali Notowań przy ul. Książęcej w Warszawie. W jej trakcie wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla autorów najlepszych referatów naukowych poświęconych tematyce rynku kapitałowego, który tradycyjnie towarzyszył Kongresowi. Celem konkursu jest przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. W Konkursie wzięli udział doktoranci i pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytucji naukowych, zajmujący się dziedziną objętą zakresem tematycznym konferencji. Na konkurs wpłynęło łącznie 17 referatów.

Streszczenia najlepszych prac zostaną opublikowane w specjalnej wkładce do dziennika „Parkiet”.

Partnerami merytorycznymi Kongresu byli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Izba Domów Maklerskich, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Partnerami medialnymi: Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet oraz Radio TOK FM.

KRK (3).jpg
Prof. Alojzy Nowak – Dziekan Wydziału Zarządzania UW

KRK (4).jpg
Prof. Teresa Czerwińska - Wiceminister Finansów

KRK (14).jpg
Debata „Rządowa Strategia Rynku Kapitałowego”

KRK (18).jpg
Debata „Rynek Kapitałowy w 2018 roku

KRK (40).jpg
Sławomir Panasiuk – Wiceprezes KDPW i KDPW_CCP i Michał Stępniewski – Członek Zarządu KDPW i KDPW_CCP

Ostatnia aktualizacja: 13-12-2017 Do góry