Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę18 grudnia br. w siedzibie KDPW gościła grupa uczniów oraz ich opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Sadowej
(k. Łomianek). Dzieci odwiedziły Krajowy Depozyt w ramach projektu edukacyjnego, wpisującego się w realizację programu ONZ pt. Agenda 2030.


Uczniowie więzili udział w prelekcji dotyczącej rynku finansowego – dowiedzieli się m.in. jak działa rynek kapitałowy, czym jest giełda i jaka jest rola Krajowego Depozytu w obrocie papierami wartościowymi. Podczas spotkania dzieci miały okazję do zabawy w zakup akcji, a także wyrażenie swoich poglądów na temat oszczędzania, czy pieniędzy.

Prelekcja połączona była ze zwiedzaniem Centrum Giełdowego – siedziby Krajowego Depozytu i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie uczniowie na żywo zobaczyli Salę Notowań, giełdowego byka i dzwon.

KDPW, jako podmiot odpowiedzialny społecznie, prowadzi projekty mające na celu upowszechnianie informacji i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rynku kapitałowego. Działania edukacyjne podejmowane przez KDPW wpisują się w realizację Celu 4. Agendy 2030 (Zapewnić wszystkim wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie). Realizowane inicjatywy skierowane są bowiem zarówno do młodzieży szkolnej, studentów, wykładowców wyższych uczelni, inwestorów, a także seniorów.

Jednym z elementów realizacji tego celu jest idea bezpośredniego zaangażowania firmy i jej pracowników w przeprowadzenie w siedzibie KDPW prelekcji dla uczniów z zakresu funkcjonowania rynku finansowego.

O Agendzie

We wrześniu 2015 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Agendę Zrównoważonego Rozwoju 2030 wraz z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju. Głównym Celem Agendy 2030 jest eliminacja ubóstwa na świecie przez podjęcie przez wszystkie państwa wspólnego wysiłku w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: społecznym, gospodarczym i ochrony środowiska.

Koordynacyjną rolę w realizacji założeń globalnej agendy rozwojowej przez Polskę objęło Ministerstwo Rozwoju.

W maju br. w Ministerstwie Rozwoju podpisano deklarację Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, której sygnatariuszem było kilkadziesiąt największych przedsiębiorstw w Polsce – wśród nich Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.


 

1.jpg
2.jpg
 
 
 

 

Ostatnia aktualizacja: 22-12-2017 Do góry