Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręZmiany w obszarze zawierania umów z uczestnikami

Uprzejmie informujemy, że w związku z reorganizacją procesów związanych z zawieraniem lub zmianami umów z uczestnikami, z początkiem 2018 r., dokumenty obejmujące oświadczenia woli składane przez KDPW S.A. w obszarze tych umów będą podpisywane zarówno, w formie uchwał, przez Członków Zarządu Spółki (np. umowy dotyczące przyznania lub rozszerzenia uczestnictwa, umowy dotyczące operacji na papierach wartościowych), jak i w formie oświadczeń - przez umocowanych do tego pełnomocników (umowy dotyczące rejestracji papierów wartościowych zawierane z podmiotami będącymi już uczestnikami KDPW w typie emitent).

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. KDPW S.A. wprowadza również zmiany w zakresie treści oraz formy graficznej oświadczeń woli składanych przez KDPW S.A. W szczególności, treść oświadczeń woli składanych w związku z zawieraniem umów o rejestrację papierów wartościowych zostanie ujęta w przejrzystą formę tabelaryczną. Forma tabelaryczna będzie również stopniowo wprowadzana do decyzji KDPW S.A. podejmowanych w sprawie operacji na papierach wartościowych.

 

Dla zapewnienia przejrzystości i spójności informacji publikowanych w serwisie internetowym KDPW S.A. wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umów z uczestnikami, w tym także dotyczące umów o rejestrację papierów wartościowych lub dotyczące operacji na papierach wartościowych, będą objęte wspólną, jednolitą numeracją.
Informujemy jednocześnie, że nie są planowane żadne zmiany w zakresie dystrybucji oraz publikacji w serwisie internetowym tego rodzaju dokumentów.

Ostatnia aktualizacja: 29-12-2017 Do góry