Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręPracowity rok w Grupie KDPW

 

Rok 2017 w Grupie KDPW upłynął pod znakiem przygotowań do autoryzacji Krajowego Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z europejskim rozporządzeniem CSDR, rozwoju usług związanych z nadawaniem kodów LEI oraz rozliczania derywatów z rynku OTC. To także czas realizacji projektów rozwojowych, w tym m.in. w obszarze nowych technologii – wykorzystania Blockchain w obsłudze walnych zgromadzeń. Od stycznia 2018 roku KDPW zaoferuje rynkowi nowe rozwiązanie wynikające z unijnych regulacji – rozpocznie działalność jako ARM (Approved Reposrting Mechanism).

Autoryzacja CSD

29 września 2017 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o autoryzację zgodnie z wymogami europejskiego rozporządzenia CSDR, którego celem jest ujednolicenie na poziomie europejskim wymogów dotyczących świadczenia usług przez centralne depozyty papierów wartościowych oraz usprawnienie rozrachunku papierów wartościowych. Przepisy rozporządzenia obowiązują bezpośrednio w krajach członkowskich UE.

Uzyskanie autoryzacji pozwoli na oferowanie przez KDPW usług zgodnych z unijnymi standardami na terenie całej UE, w tym rejestrowania i przechowywania instrumentów finansowych oraz dokonywania rozrachunku transakcji.

W celu dostosowania do wymogów CSDR, Krajowy Depozyt przygotował i wdrożył pakiet zmian systemowych, które objęły kluczowe obszary funkcjonowania Spółki, takie jak: systemy informatyczne KDPW, w szczególności w zakresie raportowania i gromadzenia danych, obsługę połączeń transgranicznych (tzw. linki FoP), obszar dyscypliny rozrachunku, obszar opłat i procesów kontrolingowych oraz obszar korporacyjny.

 

Kod LEI coraz bardziej potrzebny

Od 3 stycznia 2018 r. wszyscy inwestorzy (za wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), aby móc dokonywać transakcji na rynku zorganizowanym, powinni uzyskać taki kod. Nieposiadanie kodu będzie skutkowało brakiem możliwości zawierania transakcji na instrumentach finansowych dopuszczonych do jakiegokolwiek systemu obrotu prowadzonego na terytorium Polski. Wymóg ten nakłada rozporządzenie MiFIR.

Kod LEI można w prosty sposób uzyskać w KDPW za pośrednictwem aplikacji internetowej lei.kdpw.pl.

W styczniu Krajowy Depozyt, który od 2013 r. prowadzi działalność w zakresie nadawania kodów LEI, uzyskał akredytację Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie funkcjonowania Globalnego System LEI. KDPW jest jedyną polską instytucją posiadającą taką akredytację.
Aktualnie Krajowy Depozyt zarządza bazą ponad 12 tys. kodów LEI.
1.PNG

Rozliczanie instrumentów pochodnych z rynku OTC

9 lutego 2017 r. wszedł w życie obowiązek rozliczania w izbach rozliczeniowych typu CCP wybranych klas instrumentów pochodnych stopy procentowej nominowanych w PLN, będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (rynek OTC). Obligatoryjność wynika z unijnych regulacji, a banki zobowiązane do rozliczeń tych transakcji poprzez izby CCP mogą skorzystać z oferty KDPW_CCP w tym zakresie – OTC_clearing.

Izba rozliczeniowa KDPW_CCP oferuje pełen zakres usług dla rozliczanych instrumentów finansowych oraz, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia banków działających na polskim rynku, przyjmuje zabezpieczenia w walucie PLN i EUR oraz papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. Ponadto izba KDPW_CCP posiada szereg mechanizmów zapewniających wysokie bezpieczeństwo rozliczeń, takich jak: dostęp do odpowiedniej płynności, utrzymywanie wysokich kapitałów własnych, segregacja pozycji i aktywów środków wniesionych przez uczestników oraz możliwość przeniesienia pozycji oraz zabezpieczeń klienta do innego uczestnika (porting).

W 2017 r. KDPW_CCP przyjął do rozliczeń 1.086 transakcji o wartości ponad 135 mld zł.

2.PNG

Nowe technologie w służbie rynku kapitałowego

KDPW testuje prototypowe rozwiązanie eVoting oparte o technologię Blockchain i przeznaczone dla rynków kapitałowych. Usługa ma na celu zwiększenie zaangażowania inwestorów w głosowanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Jest to unikalne narzędzie do oddawania korespondencyjnie głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Platforma ma usprawnić przygotowanie i obsługę głosowań oraz zapewnić transparentność całego procesu.

Dzięki technologii Blockchain organizacja i obsługa walnych zgromadzeń akcjonariuszy może zostać przeniesiona we w pełni cyfrowy wymiar, przy jednoczesnym wypełnieniu wymagań ustawowych odnośnie identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Spółki oraz inwestorzy zyskają tańszą, łatwiejszą, a zarazem bezpieczną możliwość wykonywania prawa głosu i decydowania o sprawach spółek.

Po zakończeniu testów usługi eVoting i zweryfikowaniu, czy technologia ta przynosi spodziewane korzyści, planowane jest zaoferowanie rozwiązania, które zoptymalizuje cały proces zarządzania walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy.

 

Nowa usługa KDPW – KDPW_ARM

Od 3 stycznia 2018 r. KDPW uruchomi usługę Zatwierdzonego Mechanizmu Sprawozdawczego (ARM - Approved Reporting Mechanism), która polega na przekazywaniu do organu nadzoru informacji o szczegółach transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, w imieniu podmiotów, na które obowiązek dokonywania takich zgłoszeń nakłada rozporządzenie MIFIR.

Umowy o świadczenie usługi z zainteresowanymi podmiotami KDPW zawiera już teraz. Wnioski o uczestnictwo w ARM można składać na podstawie Regulaminu ARM.

3.jpg

Działalność operacyjna

Na koniec 2017 roku kapitalizacja akcji zdeponowanych w KDPW osiągnęła poziom 666 mld zł (wobec 547 mld zł w roku 2016), zaś kapitalizacja obligacji – 745 mld zł (706 mld zł w 2016 r.).

W 2017 roku o 4 zwiększyła się liczba zdeponowanych emisji akcji w KDPW (do poziomu 1.084), a o 66 wzrosła liczba zdeponowanych emisji obligacji.

O 39 zwiększyła się liczba uczestników repozytorium transakcji KDPW_TR, które w 2017 roku przyjęło ponad 310 mln raportów (276,7 ml raportów w roku 2016).

4.PNG

Ostatnia aktualizacja: 02-01-2018 Do góry