Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręLiderzy polskiego rynku kapitałowego nagrodzeni za osiągnięcia w 2017 r.

Najbardziej aktywni uczestnicy Krajowego Depozytu i izby rozliczeniowej CCP odebrali wyróżnienia podczas Gali podsumowującej Rok Giełdowy 2017, która odbyła się 28 lutego br. w Centrum Giełdowym w Warszawie. Swoje nagrody wręczyła także Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot. Podczas Gali nagrodzono instytucje, które w minionym roku osiągnęły najlepsze wyniki i w widoczny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych.
Przybyłych gości powitały Zarządy GK KDPW oraz warszawskiej giełdy i BondSpot. Witając uczestników spotkania wiceprezes KDPW i KDPW_CCP Sławomir Panasiuk podkreślił projekty zrealizowane w 2017 roku, jak np. przebudowę Repozytorium Transakcji, znaczne zwiększenie liczby nadanych i zarządzanych kodów LEI, czy kolejne automatyczne rozwiązania w zakresie obsługi papierów wartościowych. Miniony rok to także czas przygotowań do uruchomienia usługi Zatwierdzonego Mechanizmu Sprawozdawczego - ARM (Approved Reporting Mechanism).

Z kolei wiceprezes KDPW i KDPW_CCP Michał Stępniewski powiedział o złożeniu przez Krajowy Depozyt we wrześniu ubiegłego roku wniosku o autoryzację KDPW jako centralnego depozytu zgodnie z wymogami europejskiego rozporządzenia CSDR, którego celem jest ujednolicenie na poziomie europejskim wymogów dotyczących świadczenia usług przez centralne depozyty papierów wartościowych oraz usprawnienie rozrachunku papierów wartościowych. Ponadto w 2017 roku Narodowy Bank Polski otworzył dla KDPW rachunek DCA w systemie TARGET2-NBP. Jak dodał, w ostatnich latach Grupa KDPW znacząco obniżyła wysokość opłat, co pozytywnie wpłynęło na polski rynek kapitałowy.
Obaj prezesi podkreślili bardzo dobrą współpracę z uczestnikami rynku kapitałowego oraz instytucjami na nim działającymi.


Nagrody Grupy KDPW:

 • X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. - za najwyższą jakość raportowania do KDPW_TR w 2017 roku
 • Bank Pekao S.A. – za najwyższą łączną aktywność w obrocie zorganizowanym w 2017 roku 
 • ING Bank Śląski S.A. / PKO Bank Polski S.A. (ex aequo) - za najwyższą wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP w 2017 roku 
 • ERSTE Securities Polska S.A. - za liczbę rozliczonych transakcji, aktywność oraz innowacyjne działania na rynku terminowym 
 • Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A. - za wysoką jakość prowadzenia ewidencji papierów wartościowych przy uwzględnieniu skali działalności


Nagrody Giełdy Papierów Wartościowych Warszawie

Nagrody GPW na Głównym Rynku akcji: 

 • PLAY COMMUNICATIONS S.A. - za największą wartość pierwszej oferty publicznej sprzedaży akcji w 2017 roku 
 • GETBACK S.A. - za optymalne wykorzystanie możliwości rynków prowadzonych przez GPW 
 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - za najwyższy udział lokalnego animatora w obrotach akcjami na Głównym Rynku w 2017 roku

Broker Roku 2017

 • Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - za organizację pierwszych ofert publicznych akcji największej łącznej wartość w 2017 roku / za najwyższy udział w obrotach akcjami (bez transakcji animatora) na Głównym Rynku w 2017 roku / za najwyższą wartość obrotów sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na wszystkich rynkach w ramach Catalyst (bez transakcji animatora) w 2017 roku / za najwyższą wartość obrotów animatora w obrotach sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na Catalyst w 2017 roku / za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów opcjami indeksowymi w 2017 roku
Nagrody GPW na rynku NewConnect:
 • INC S.A. - Nagroda specjalna w związku z przypadającą w 2017 roku 10. rocznicą rynku NewConnect: dla Autoryzowanego Doradcy za wprowadzenie największej liczby emitentów w historii NewConnect 
 • mBank S.A. - za najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect (bez transakcji animatora) w 2017 roku 
 • Dom Maklerski BDM S.A. – za najwyższy udział animatora w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect w 2017 roku

Nagrody GPW na rynku Catalyst:

 • PZU S.A. - za największą wartość debiutu na Catalyst w 2017 roku
 • Miasto Siedlce - za aktywne wykorzystywanie rynku długu do finansowania działalności przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego
 • PKO Bank Polski S.A. - za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2017 roku

Nagrody GPW na rynku instrumentów pochodnych:

 • Erste Securities Polska S.A. - za najwyższy udział w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi bez transakcji animatora w 2017 roku
 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2017 roku
 • Bank Zachodni WBK S.A. - za najwyższy udział w wolumenie obrotów opcjami indeksowymi bez transakcji animatora w 2017 roku

Nagrody GPW za dystrybucję informacji:

 • Polska Agencja Prasowa S.A. - dla pierwszego krajowego dystrybutora informacji, który podpisał z GK GPW umowę dotyczącą danych o stawkach referencyjnych WIBID/WIBOR
 • PKO BP Finat Sp. z o.o. - dla odbiorcy danych przetwarzanych GK GPW za największy wzrost wartości zamówień na produkty informacyjne GPW i BondSpot


Nagrody Treasury BondSpot Poland:

 • Bank Handlowy w Warszawie S.A. - za największe obroty na rynku kasowym Treasury BondSpot Poland w 2017 roku
 • ING Bank Śląski S.A. - za największe obroty na rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland w 2017 roku
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A. - Lider market makingu na Treasury BondSpot Poland w 2017 roku
 • Bank Zachodni WBK S.A. - za wspieranie rozwoju rynku Treasury BondSpot Poland w 2017 roku

Organizatorem Gali Podsumowanie Roku Giełdowego 2017 była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Partnerami wydarzenia byli: KDPW S.A., KDPW_CCP S.A. oraz BondSpot S.A.
  gpw-005.JPG
  gpw-157.jpg
  gpw-159.jpg
  gpw-161.jpg
  gpw-161.jpg
  gpw-222.jpg

 

  Ostatnia aktualizacja: 05-03-2018 Do góry