Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręAgenda 2030: Wizyta seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wołomina

 

 
Uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wołomina gościli w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, by dowiedzieć się o funkcjonowaniu rynku kapitałowego w Polsce oraz poznać jego kluczowe instytucje. Wizyta jest elementem realizacji projektu edukacyjnego KDPW pt. „Rynek finansowy: od Juniora do Seniora”. Inicjatywa ta jest jednym z elementów realizacji postanowień Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 przyjętej w 2015 roku przez ONZ.
 
Projekt „Rynek finansowy: od Juniora do Seniora” to cykl wykładów dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku, połączony ze zwiedzaniem kompleksu Centrum Giełdowego.
 
Seniorzy goszczący w KDPW mieli okazję także zwiedzić warszawską Giełdę – Salę Notowań, galerię dla publiczności oraz dowiedzieć się o historii i tradycji rynku giełdowego na ziemiach polskich, mającej już ponad 200 lat. W ramach spotkania zorganizowano także wykład w Muzeum Narodowym, poświęcony motywom wielkanocnym w malarstwie.
 
Agenda 2030
 
We wrześniu 2015 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Agendę Zrównoważonego Rozwoju 2030 wraz z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju, których głównym celem jest eliminacja ubóstwa na świecie przez podjęcie przez wszystkie państwa wspólnego wysiłku w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: społecznym, gospodarczym i ochrony środowiska.
 
Agenda 2030 ma charakter uniwersalny, a odpowiedzialność za jej wdrażanie spoczywa na całej społeczności międzynarodowej: krajach rozwiniętych, krajach rozwijających się i organizacjach międzynarodowych, które je zrzeszają.
 
W maju 2017 r. w ówczesnym Ministerstwie Rozwoju podpisano deklarację „Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju”, której sygnatariuszem było kilkadziesiąt największych przedsiębiorstw w Polsce – wśród nich Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
 
Działania KDPW
 
Działania edukacyjne podejmowane przez KDPW wpisują się w realizację Celu 4. Agendy 2030 (Zapewnić wszystkim wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie). Realizowane przez Krajowy Depozyt inicjatywy skierowane są bowiem zarówno do młodzieży szkolnej, studentów, wykładowców wyższych uczelni, inwestorów, a także seniorów.
 
Jedną z nich jest projekt „Rynek finansowy: od Juniora do Seniora” – cykl wykładów dotyczących funkcjonowania rynku finansowego adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Do tych dwóch grup – dzieci i osób starszych – adresowanych jest relatywnie najmniej działań z zakresu pogłębiania ich wiedzy o rynkach finansowych.
 
20180313_120307.jpg
 
20180313_122843.jpg

 

IMG_0614.jpg

 

Ostatnia aktualizacja: 15-03-2018 Do góry