Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKolejna szkoła z wizytą edukacyjną w KDPW w ramach realizacji Agendy 2030

 

 
21 marca br. w siedzibie KDPW gościła grupa uczniów oraz ich opiekunów ze Szkoły Podstawowej nr 633 w Warszawie. Dzieci odwiedziły Krajowy Depozyt w ramach projektu edukacyjnego, wpisującego się w realizację programu ONZ pt. Agenda 2030.
 
Prelekcja połączona byłaby ze zwiedzaniem Centrum Giełdowego – siedziby Krajowego Depozytu i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie uczniowie mieliby okazję na żywo zobaczyć Salę Notowań, giełdowego byka, czy dzwon.
 
KDPW, jako podmiot odpowiedzialny społecznie, w swoim Statucie zapisał jako jeden z przedmiotów swojej działalności upowszechnianie informacji i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rynku kapitałowego. Działania edukacyjne podejmowane przez KDPW wpisują się w realizację Celu 4. Agendy 2030 (Zapewnić wszystkim wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie). Realizowane inicjatywy skierowane są bowiem zarówno do młodzieży szkolnej, studentów, wykładowców wyższych uczelni, inwestorów, a także seniorów.
 
Jednym z elementów realizacji tego celu jest idea bezpośredniego zaangażowania firmy i jej pracowników w przeprowadzenie w siedzibie KDPW prelekcji dla uczniów z zakresu funkcjonowania rynku finansowego.
 
O Agendzie
 
We wrześniu 2015 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Agendę Zrównoważonego Rozwoju 2030 wraz z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju.
 
Głównym Celem Agendy 2030 jest eliminacja ubóstwa na świecie przez podjęcie przez wszystkie państwa wspólnego wysiłku w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: społecznym, gospodarczym i ochrony środowiska.
 
Agenda 2030 ma charakter uniwersalny, a odpowiedzialność za jej wdrażanie spoczywa na całej społeczności międzynarodowej: krajach rozwiniętych, krajach rozwijających się i organizacjach międzynarodowych, które je zrzeszają. Koordynacyjną rolę w realizacji założeń globalnej agendy rozwojowej przez Polskę objęło Ministerstwo Rozwoju.
 
W maju br. W Ministerstwie Rozwoju podpisano deklarację „Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju”, której sygnatariuszem było kilkadziesiąt największych przedsiębiorstw w Polsce – wśród nich Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
 
 
Ostatnia aktualizacja: 21-03-2018 Do góry