Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręObniżka opłaty za obsługę WZA

Z 2,5 tys. do 2 tys. zł została obniżona opłata za udostępnienie informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu dla emitentów, którzy wyrażą zgodę na otrzymywanie e-faktur od KDPW. Okres obniżki trwa od 1 maja do dnia 31 grudnia 2018 r.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP od 2 lat udostępniają swoim kontrahentom możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej.

- Dbając o rozwój rynku kapitałowego w Polsce Krajowy Depozyt realizuje politykę opłat, by być jak najmniejszym obciążeniem na poziomie kosztów uczestnictwa na rynku, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości oferowanych usług dla wszystkich grup swoich klientów. Patrząc na emitentów, z początkiem stycznia br. znieśliśmy już opłatę za uczestnictwo, która wynosiła 4 tys. zł. Kolejnym elementem naszej polityki jest czasowa obniżka opłaty za udostępnienie spółkom informacji o osobach uprawnionych do udziału w WZA – powiedział Michał Stępniewski, Wiceprezes Zarządu KDPW.

- Obniżkę kierujemy do emitentów, którzy dostosowali sposób komunikacji z KDPW do możliwości przyjmowania e-faktury. Rozwiązanie wprowadziliśmy dwa lata temu, natomiast nie wszyscy uczestnicy rynku przystąpili do tego mechanizmu. W przypadku emitentów, których obsługujemy ponad tysiąc, gotowość do korzystania z tego rozwiązania deklaruje 30 proc. firm. Obniżka jest konsekwencją działań, które mają przyczynić się do zwiększenia cyfryzacji w sposobie komunikacji spółki publicznej z rynkiem – skomentował Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu KDPW.

Od kilku lat KDPW dąży do tego, aby we wszystkich kanałach kontaktu z klientami relacje opierały się na rozwiązaniach elektronicznych. Promocyjna obniżka opłat ma zachęcić emitentów do aktywnego korzystania z elektronicznych faktur.

Krajowy Depozyt uczestniczy w procesie sporządzania i udostępniania emitentom wykazu akcjonariuszy deklarujących swój udział w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Realizacja całego procesu odbywa się poprzez dedykowaną na stronie internetowej KDPW aplikację do obsługi WZ. Co roku KDPW przekazuje blisko 1,5 tys. list akcjonariuszy spółkom przeprowadzającym zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenia.

Rok  Liczba przekazanych list akcjonariuszy
 2018*  304 
 2017 1.417
 2016 1.403
 2015 1.425
* dla roku 2018 stan na 15 maja
Ostatnia aktualizacja: 22-05-2018 Do góry