Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW obniża opłaty za nadanie i odnowienie kodów LEI


Od 1 lipca br. średnio o 20 proc. obniżone zostaną opłaty za nadanie i odnowienie kodu LEI w KDPW. Krajowy Depozyt jest jedyną polską instytucją, akredytowaną do nadawania tych kodów w ramach Globalnego Systemu LEI. Nadawanie kodów LEI wchodzi w skład zintegrowanego portfela usług Grupy KDPW, wspomagających działanie i rozwój polskiego rynku finansowego.


Kod LEI to niepowtarzalny numer pozwalający na identyfikację, w skali globalnej, podmiotów operujących na rynkach finansowych. Obecnie KDPW zarządza bazą ponad 14,9 tys. kodów LEI dla przedsiębiorców z Polski oraz innych krajów.

Konieczność uzyskania i posługiwania się przez podmioty prawne kodami LEI określają regulacje prawa europejskiego, takie jak EMIR, REMIT, MiFID II / MiFIR, CSDR oraz SFTR. Wdrożenie standardu LEI w ramach powyższych wymogów prawnych ma przyczynić się do zwiększenia przejrzystości i bezpieczeństwa rynków finansowych. Aktualnie kody LEI muszą posiadać wszystkie podmioty prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zawierające transakcje na instrumentach pochodnych, które muszą być raportowane do repozytoriów transakcji. Ponadto obowiązek posiadania kodów LEI dotyczył będzie wkrótce szerszej grupy podmiotów, w tym podmiotów zawierających transakcje na rynku kasowym oraz emitentów.

KDPW świadczy usługę nadawania kodów LEI za pośrednictwem serwisu internetowego https://lei.kdpw.pl/ dostępnego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.


***

KOD LEI
Kod LEI (Legal Entity Identifier) to dwudziestocyfrowy kod alfanumeryczny oparty na normie ISO 17442 opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Kod LEI powiązany jest z kluczowymi informacjami umożliwiającymi jasną i jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych.

Global LEI System
W 2011 r. grupa G20 wezwała Radę Stabilności Finansowej (FSB) do przygotowania rekomendacji dla globalnego identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i wspierającego go ładu organizacyjnego. Doprowadziło to do stworzenia globalnego systemu LEI, który poprzez nadawanie kodów zapewnia identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w globalnych transakcjach finansowych.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) została ustanowiona w czerwcu 2014 przez Radę Stabilności Finansowej jako organizacja non-for-profit, której zadaniem jest wdrażanie i stosowanie standardów dotyczących kodów LEI. Fundacja jest wspierana i nadzorowana przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego LEI, reprezentujący organy administracji publicznej z całego świata, które połączyły swoje siły, aby działać na rzecz większej przejrzystości na globalnym rynku finansowym. Siedziba GLEIF znajduje się w Bazylei (Szwajcaria).

Ostatnia aktualizacja: 13-06-2018 Do góry