Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręWarszawa, 9 lipca 2018 r.


Komunikat KDPW w sprawie stanowiska polskiego rynku odnośnie wejścia na platformę TARGET2-Securities

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych po konsultacji z uczestnikami grupy roboczej T2S NUG_PL podjął decyzję o przeprowadzeniu w 2020 r. ponownej oceny zasadności wejścia na platformę TARGET2-Securities z rozrachunkiem w walucie PLN i EUR. Przyszła ocena będzie uwzględniać doświadczenia rynku duńskiego, który w październiku 2018 r. planuje migrację duńskiej korony na platformę T2S.

W pierwszej połowie 2018 roku KDPW wraz z Narodowym Bankiem Polskim zorganizował dwa spotkania grupy roboczej T2S NUG_PL, których celem była weryfikacja decyzji z 2012 r. o przesunięciu terminu podpisania Umowy Ramowej w sprawie przystąpienia do uczestnictwa w projekcie TARGET2-Securities (T2S) z rozrachunkiem w walucie EUR.

Krajowy Depozyt przeprowadził także ankietę wśród uczestników KDPW w zakresie ewentualnego wejścia na platformę T2S z rozrachunkiem w PLN i EUR w perspektywie roku 2023. Do tego czasu platforma T2S powinna osiągnąć stabilizację, po zrealizowaniu przez Eurosystem projektów związanych z wdrożeniem usługi TIPS (2018), konsolidacją systemów TARGET2-Securities i TARGET2 (2021), oraz utworzeniem Eurosystem Collateral Management System (2022).
Wyniki ankiety pokazały ograniczone korzyści dla polskiego rynku z obecności na platformie T2S. Zdaniem uczestników rynku, pomimo niższych kosztów rozrachunku transgranicznego na T2S, uczestnicy nie spodziewają się istotnego wzrostu obrotów ze strony inwestorów polskich działających na rynkach obsługiwanych przez T2S, ani inwestorów zagranicznych działających na rynku polskim. Główne korzyści z obecności na T2S dotyczą waluty euro, ze względu na możliwość koncentracji płynności dla rozrachunków z wielu rynków na jednym koncie pieniężnym. Istnieje zatem obawa, że koszty przystąpienia do platformy T2S i obecności na tej platformie będą dla rynku polskiego niewspółmiernie wysokie w stosunku do potencjalnych korzyści, ze względu na wysoki udział rozrachunku krajowego w PLN.

Bilans korzyści i kosztów przeprowadzony przez KDPW wskazuje, że na obecnym poziomie rozwoju rynku i w jego najbliższej perspektywie istnieje duże ryzyko braku zrównoważenia wysokich kosztów przeniesienia rozrachunku krajowego na T2S nowymi przychodami, w tym ze względu na spodziewane podwyżki opłat ze strony Eurosystemu. KDPW nie planuje również zmiany swojego systemu rozrachunkowego w ciągu najbliższych 5 lat, co byłoby jednym z czynników przemawiającym za wejściem na platformę T2S – skomentował Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu KDPW.

KDPW uznaje dużą wagę projektu T2S dla rozwoju transgranicznego obrotu papierami wartościowymi w Unii Europejskiej. Z tego względu Krajowy Depozyt stopniowo przygotowuje się do uczestnictwa w systemie TARGET2-Securities, w zakresie harmonizacji rynku polskiego ze standardami europejskimi, niezależnie od terminu podpisania Umowy Ramowej – powiedział Michał Stępniewski, Wiceprezes Zarządu KDPW.

*****

TARGET2-Securities (T2S) jest platformą technologiczną, uruchomioną w dniu 22 czerwca 2015 r., służącą scentralizowanemu rozrachunkowi transakcji na papierach wartościowych w krajach Unii Europejskiej w pieniądzu banku centralnego. Na platformie T2S dokonywany jest rozrachunek transakcji zarówno krajowych, jak i transgranicznych, przy zastosowaniu jednolitych zasad, standardów i kosztów dla wszystkich transakcji. Celem T2S jest usprawnienie i obniżenie kosztu rozrachunku transgranicznego, którego przedmiotem są transakcje dotyczące papierów wartościowych rozliczane zgodnie z zasadą DVP (delivery vs. payment) przeprowadzane w euro i innych walutach dostępnych na T2S.

Grupa robocza T2S NUG_PL powołana została do życia w 2010 r. W pracach grupy, której przewodniczył KDPW, brali udział przedstawiciele polskiego rynku kapitałowego: banki powiernicze, domy maklerskie, NBP, KNF, MF, ZBP, GPW, oraz BondSpot. Wraz z grupami z innych krajów, grupa brała udział w wypracowaniu decyzji w zakresie zakresu uczestnictwa rynku polskiego w projekcie T2S w 2012 r., po czym jej działalność została zawieszona. Grupa została reaktywowana do działania w 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 01-08-2018 Do góry