Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręZezwolenie KNF na działalność KDPW jako ARM

 

 
31 lipca br. Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach jako zatwierdzonemu mechanizmowi sprawozdawczemu (ARM – Approved Reporting Mechanism). KDPW. Posiadając status ARM, KDPW jest uprawniony do świadczenia usługi pośrednictwa w raportowaniu o transakcjach w całej Unii Europejskiej.
 
Usługa ARM polega na pośrednictwie w raportowaniu do organów nadzoru informacji o szczegółach transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi zgodnie z wymogami europejskiego rozporządzenia MIFIR.
 
Od 3 stycznia br. do czasu uzyskania zezwolenia KNF, KDPW prowadzi działalność ARM na mocy przepisów prawa krajowego wprowadzanych ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, i realizował obowiązek raportowania o transakcjach na rzecz 53 firm inwestycyjnych. W tym okresie za jego pośrednictwem zaraportowano ponad 34 mln transakcji zawartych w obrocie instrumentami finansowymi.
 
- KDPW oferuje elastyczne, dostosowane do potrzeb klientów modele raportowania, dające możliwość przesłania bezpośrednio kompletu wymaganych danych oraz wykorzystania przez ARM danych przekazanych do repozytorium transakcji albo danych transakcyjnych pochodzących z rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub BondSpot. Uproszczone modele raportowania transakcji pozwalają uczestnikom na znaczne ograniczenie wolumenu przekazywanych danych w procesie wypełniania obowiązków zgodnie z rozporządzeniem MIFIR - mówi o zaletach usług Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu KDPW.
 
- Dla KDPW uzyskanie zezwolenia na prowadzenie usługi ARM to przede wszystkim kolejny element budowanego, zgodnie z naszym celem strategicznym, zintegrowanego portfela usług wspomagających działanie i rozwój polskiego rynku finansowego. Podobnie jak wszystkie nasze kluczowe usługi, także ARM oferowany jest klientom w całej Unii Europejskiej. Przekazywanie zgłoszeń przez ARM dokonywane jest do organu nadzoru właściwego ze względu na siedzibę podmiotu zobowiązanego do raportowania. W chwili obecnej KDPW pośredniczy w przekazywaniu zgłoszeń, oprócz polskiej Komisji Nadzoru Finansowego także do jej odpowiedników na Malcie, w Portugalii i Wielkiej Brytanii, a w miarę potrzeb rynku – także do innych nadzorów w przyszłości – powiedział Michał Stępniewski, Wiceprezes Zarządu KDPW.
 
Przewagi konkurencyjne KDPW jako dostawcy usługi ARM
 • Wieloletnie doświadczenie w oferowaniu usług post-transakcyjnych i ich certyfikacja.
 • Racjonalny model biznesowy, bazujący na dotychczasowej współpracy z krajowymi i zagranicznymi organami nadzoru, w zakresie przetwarzania, udostępniania i dbałości o jakość raportowanych danych.
 • Zautomatyzowany i zabezpieczony interfejs komunikacyjny ułatwiający prawidłowe, niezakłócone wywiązanie się z obowiązku raportowego.
 • Niskie i konkurencyjne stawki opłat.
 • Efekt synergii dla obecnych Klientów GK KDPW.
 • Kompleksowy serwis posttransakcyjny.
 • Uproszczony model raportowania transakcji z rynku.
 • Możliwość jednoczesnego wywiązania się z obowiązków raportowania pod reżimem regulacji MiFIR i EMIR.
 • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej.

Korzyści dla klientów usługi KDPW_ARM
Do korzystania z usługi ARM w KDPW polskie i zagraniczne podmioty zobligowane do raportowania zachęcić mogą:
 • Doświadczenie KDPW oraz komplementarność usług
Od 2013 roku KDPW świadczy usługę repozytorium transakcji zgodnie z rozporządzeniem EMIR, budując tym samym doświadczenie oraz tworząc rozwiązania technologiczne i proceduralne w zakresie przyjmowania i przechowywania zgłoszeń o transakcjach w instrumentach pochodnych.
 • Efekt synergii dla uczestników
KDPW oferuje dostosowane do potrzeb klientów modele raportowania, daje możliwość wykorzystania danych przekazanych już do repozytorium transakcji lub danych o transakcjach zawartych na GPW lub BondSpot.
 • Bezpieczeństwo
KDPW oferuje zautomatyzowany i zabezpieczony interfejs komunikacyjny oraz wypracowany model współpracy z organami nadzoru i uczestnikami. Gwarantuje to prawidłowe i niezakłócone wywiązywanie się z obowiązków raportowych. Jako ARM, KDPW, przejmuje również odpowiedzialność prawną za niekompletność lub nieterminowe przekazanie, w imieniu podmiotu zobowiązanego, zgłoszeń do organu nadzoru.
 • Szeroki zakres walidacji
W usłudze ARM zaprojektowane zostały mechanizmy zapewniające kompletność i poprawność przekazywanych raportów, w tym wykrywanie oczywistych błędów i pominięć. Mechanizmy te to zestaw kontroli formalnych i merytorycznych realizowanych przez ARM.
 
Jakie typy transakcji można raportować przez ARM w KDPW?
KDPW oferuje raportowanie wszystkich typów transakcji oraz typów instrumentów finansowych objętych obowiązkiem raportowania zgodnie z wymogami rozporządzenia MiFIR. Raportowanie odbywa się m.in. na podstawie danych pozyskiwanych z:
 • systemów obrotu – GPW i BondSpot,
 • danych dostarczanych do repozytorium transakcji KDPW_TR,
 • danych przekazywanych przez firmy inwestycyjne bezpośrednio do ARM.
 
Rysunek 1. Certyfikowane usługi Grupy KDPW oferowane na podstawie przepisów europejskich
obraz_1_20180802.jpg

Ostatnia aktualizacja: 02-08-2018 Do góry