Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręZmiany w składzie Zarządu KDPW

Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych powołała z dniem 10 września br. pana Macieja Trybuchowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu KDPW. Ponadto Rada zdecydowała o powołaniu z dniem 6 sierpnia br. pana Pawła Góreckiego w skład Zarządu spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Skład Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych:
  • Maciej Trybuchowski - Prezes Zarządu (od 10 września 2018 r.)
  • Paweł Górecki - Wiceprezes Zarządu 
  • Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu 
  • Michał Stępniewski – Wiceprezes Zarządu


Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych tworzy grupę kapitałową oferującą wysoko specjalistyczne usługi dla sektora finansowego, związane z depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rejestracją instrumentów finansowych, rozliczeniami i rozrachunkiem transakcji na wielu rynkach, realizacją świadczeń na rzecz posiadaczy papierów wartościowych, gromadzeniem i przechowywaniem danych.


KDPW jest odpowiedzialny za prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. Ponadto realizuje szereg usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru. W ramach Krajowego Depozytu funkcjonuje Repozytorium Transakcji – KDPW_TR oraz Agencja Numerująca nadająca kody ISIN, FISN, CFI. Ponadto Krajowy Depozyt pełni funkcję ARM (zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego) oraz posiada globalną akredytację do nadawania kodów LEI.

Grupę KDPW tworzą: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP.
Ostatnia aktualizacja: 06-08-2018 Do góry