Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręWarszawa, 7 listopada 2018 r.
Od 24 lat oferujemy usługi zapewniające stabilność rynku finansowego
INFORMACJA PRASOWA

7 listopada 2018 roku minęły 24 lata od powstania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jako samodzielnej spółki. Aktualnie KDPW to prężna Grupa kapitałowa, oferująca działającym na polskim rynku podmiotom z różnych dziedzin gospodarki komplementarny i zgodny międzynarodowymi standardami oraz wymogami regulacyjnymi pakiet usług post-transakcyjnych.

KDPW tworzy grupę kapitałową oferującą wysoko specjalistyczne usługi dla sektora finansowego, związane z depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rozliczeniami i rozrachunkiem transakcji na wielu rynkach, realizacją świadczeń na rzecz posiadaczy papierów wartościowych, gromadzeniem i przechowywaniem danych. Grupę tworzą: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), pełniący rolę centralnego depozytu papierów wartościowych (CSD) oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP. W ramach KDPW funkcjonuje Repozytorium Transakcji – KDPW_TR oraz Agencja Numerująca.

Wizytówką Grupy KDPW jest komplementarność usług, wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych oraz profesjonalna obsługa gwarantująca satysfakcję klientów, wśród których znajdują się znane i renomowane podmioty z różnych sektorów gospodarki.

Przedmiotem oferty Grupy KDPW jest rejestracja papierów wartościowych, rozliczanie i rozrachunek transakcji dla wszystkich klas aktywów dostępnych na rynku giełdowym oraz międzybankowym, dla których to usług Grupa KDPW chce pozostać dostawcą pierwszego wyboru dla polskich inwestorów, emitentów, uczestników rynku i platform obrotu.

KDPW stale rozwija także wachlarz usług związanych z rejestracją raportowanych transakcji do repozytorium transakcji, zgodnie z europejskimi wymogami regulacyjnymi, i nadawania zgodnych ze standardem globalnym kodów LEI, zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów.
Grupa KDPW zapewnia najwyższej jakości usługi związane z deponowaniem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rozliczaniem i rozrachunkiem transakcji, corporate actions, gromadzeniem danych, a także zadaniami agencji numerującej.

W zakresie oferowanych usług posiada także wymagane autoryzacje europejskie, które potwierdzają zgodność jej usług z międzynarodowymi regulacjami i otwierają drogę do świadczenia usług w całej Unii Europejskiej. Fakt ten znacząco podnosi wiarygodność polskiego rynku finansowego na arenie międzynarodowej i jest swoistą gwarancją jakości usług post-transakcyjnych oferowanych w Polsce.

Istotną rolą KDPW jest zarządzanie Systemem Rekompensat, stworzonym dla ochrony aktywów i środków pieniężnych inwestorów na wypadek upadku biura maklerskiego. W gestii Krajowego Depozytu jest także zarządzanie Funduszem Gwarancyjnym tworzonym ze składek Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.
Wykres 1 - kapitalizacja akcji.PNG
Wykres 2.PNG
 Wykres 3.PNG
Wykres 4.PNG
Ostatnia aktualizacja: 07-11-2018 Do góry