Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW Partnerem Rankingu uczelni i wydziałów ekonomicznych "Rzeczpospolitej"

Rzeczpospolita po raz trzeci przeprowadziła ranking wyższych uczelni i wydziałów ekonomicznych. Krajowy Depozyt był Partnerem wydarzenia.

W środę, 7 listopada ogłoszono zwycięzców rankingu: najlepszą uczelnią została wybrana po raz kolejny Szkoła Głowna Handlowa, a najlepszym wydziałem ekonomicznym okazał się Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W Kapitule rankingu zasiada Prezes KDPW Maciej Trybuchowski, który powiedział m.in., że „we współczesnej gospodarce odpowiednio przygotowani pracownicy są podstawowym i najbardziej cennym aktywem każdego przedsiębiorstwa. Rankingi uczelni pozwalają pracodawcom na ocenę potencjalnych pracowników, zwłaszcza tych, którzy nie mogą – z racji wieku – pochwalić się jeszcze odpowiednim doświadczeniem zawodowym”.

Tegoroczni zwycięzcy:
Ranking uczelni ekonomicznych:
1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
3. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Ranking wydziałów ekonomicznych:
1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
3. Akademia WSB, Wydział Nauk Stosowanych

W tegorocznej, III edycji rankingu, podobnie jak w jego dwóch pierwszych edycjach, brano pod uwagę uczelnie i wydziały mogące prowadzić pełne, trójstopniowe studia ekonomiczne. Porównania dokonano na podstawie wyników uzyskanych w czterech kategoriach: jakości nauczania, umiędzynarodowienia, potencjału naukowego oraz karier absolwentów. Każdej z tych kategorii przyznano określoną liczbę punktów, przyporządkowując też im odpowiednie wagi.

Nad merytoryczną jakością zestawienia czuwała Kapituła, w skład której, obok Prezesa Macieja Trybuchowskiego, wchodzą także: dr Piotr Dardziński, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, dr Olaf Gajl, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego (OPI-PIB), Andrzej Jacaszek, wiceprezydent Pracodawców RP.

Więcej informacji na stronie Rzeczpospolitej

 

 
 
Ostatnia aktualizacja: 14-11-2018 Do góry