Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręVII edycja Kongresu Rynku Kapitałowego za nami

Tematy związane z rolą rynku kapitałowego w gospodarce, nowymi technologiami oraz zmianami w regulacjach były głównymi tematami debat podczas Kongresu Rynku Kapitałowego. Konferencja, organizowana przez Grupę KDPW we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się 6 grudnia br. już po raz siódmy.

Główną ideą Kongresu jest upowszechnienie specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym w perspektywie zmian zachodzących na rynkach międzynarodowych, kluczowych projektach służących rozwojowi rynku wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego oraz dyskusja na linii biznes-nauka.

Gości tegorocznego Kongresu powitali: Maciej Trybuchowski – Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, prof. Teresa Czerwińska – Minister Finansów oraz prof. Alojzy Nowak – Dziekan Wydziału Zarządzania UW.

Pierwszy z paneli dyskusyjnych poświęcony był roli rynku kapitałowego w kształtowaniu i finansowaniu rozwoju gospodarczego. Wstępem do dyskusji była prezentacja prof. Teresy Czerwińskiej pt. „Rynek kapitałowy dla gospodarki”. W dyskusji wzięli udział: Paweł Borys - Prezes Polskiego Fundusz Rozwoju, dr Marek Dietl - Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Waldemar Markiewicz - Prezes Izby Domów Maklerskich, Marcin Pachucki - Zastępca Przewodniczącego KNF, Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Maciej Trybuchowski - Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Moderatorem panelu był Andrzej Stec – redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet.

Zaproszeni goście dyskutowali m.in. o pozycji konkurencyjnej polskiego rynku, konsekwencjach wynikających ze zmiany statusu rynku z „advanced emerging” na „developed”, ochronie inwestorów, nadzorze, czy wpływie PPK na rynek kapitałowy.

Dyskusję dotyczącą nowych technologii poprzedziła prezentacja Wiceprezesa KDPW Sławomira Panasiuka pt. „Zastosowanie technologii blockchain na rynku kapitałowym”. Na ten temat rozmawiali: Robert Jagiełło - Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych NBP, Izabela Olszewska - Członek Zarządu GPW, Bartosz Świdziński - Head of Business Development w Erste Securities Polska, Robert Trętowski - Wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej, Adam Marciniak - Wiceprezes Banku PKO BP nadzorujący Obszar Informatyki oraz Przemysław Koch - Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji. Dyskusję moderował Sławomir Panasiuk.
Wśród poruszanych tematów znalazły się kwestie związane z możliwością wykorzystania nowych technologii, w tym blockchain w rozwoju usług na rynku finansowym i w gospodarce, potencjalnych kierunkach rozwoju nowych technologii, czy szansach i zagrożeniach wynikających z coraz szerszego wykorzystania technologii.

Ostatnia z debat dotyczyła zmian regulacyjnych na rynku finansowym. Poprzedzona został prezentacją Wiceprezesa KDPW Michała Stępniewskiego na temat zmian regulacyjnych wprowadzonych w latach 2009 – 2018, które miały najistotniejszy wpływ na zasady funkcjonowania systemu depozytowo – rozliczeniowego w Polsce. W debacie udział wzięli: Jarosław Dominiak - Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, prof. Jacek Jastrzębski - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Katarzyna Przewalska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, prof. dr hab. Michał Romanowski z Kancelarii Romanowscy i Wspólnicy oraz Michał Stępniewski - Wiceprezes KDPW.
Paneliści rozmawiali m.in. o wpływie międzynarodowego otoczenia regulacyjnego na polski rynek finansowy, projektowanych zmianach w zakresie dematerializacji akcji i obligacji, czy przepisach wprowadzających PPK i ich wpływie na rynek kapitałowy.

Następnie Michał Masłowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zaprezentował wyniki tegorocznego Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, którego Grupa KDPW jest partnerem.

W drugiej części Kongresu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na referat naukowy, który od samego początku towarzyszy tej konferencji. Prof. Alojzy Z. Nowak dokonał podsumowania prac nadesłanych na konkurs, które oceniała kapituła w składzie (alfabetycznie):

 • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły Naukowej
 • dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW
 • dr Marek Dietl
 • prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
 • dr Paweł Górecki
 • prof. dr hab. Marian Górski
 • dr hab. Beata Kozłowska-Chyła
 • dr Iwona Sroka 
 • prof. dr hab. Jan Turyna

Nagrody i wyróżnienia wręczyli prof. Alojzy Nowak oraz dr Paweł Górecki – Wiceprezes KDPW, członek Kapituły.

Tegoroczni laureaci:

I miejsce (ex aequo) w konkursie na referat naukowy i nagrodę w wysokości 5.000 zł otrzymali:

 • prof. Andreas Karathanasopoulos z University of Dubai, mgr Mateusz Mikutowski, dr Przemysław Grobelny, dr hab. Adam Zaremba z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za referat pt.: „Wykorzystanie szerokości rynku do prognozowania stóp zwrotu z krajowych i branżowych indeksów akcji” oraz
 • dr hab. prof. US Katarzyna Byrka – Kita, mgr Mateusz Czerwiński i Renata Gola z Uniwersytetu Szczecińskiego za referat „Czy prezes ma znaczenie? Instynkt zwierzęcy inwestorów w obliczu śmierci”.


II miejsce
i nagrodę w wysokości 4.000 zł otrzymała mgr Joanna Rachuba i mgr Mateusz Czerwiński z Uniwersytetu Szczecińskiego za referat „Koncentracja akcjonariatu a dochodowość banków Europy Centralnej”.

Kapituła konkursu na referat naukowy przyznała także dwa wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie otrzymali: dr hab. prof. nadzw. Paweł Śliwiński i Mgr Maciej Łobza z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę pt.: „Czy inwestowanie odpowiedzialne społecznie może być racjonalne finansowo”. Drugie wyróżnienie przypadło dr. hab. prof. nadzw. Pawłowi Śliwińskiemu i dr. Piotrowi Zygmanowskiemu z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za referat „Wskaźniki pomiaru stopnia rozwoju spółek kwalifikowanych do segmentu NewConnect Focus”.

Streszczenia najlepszych prac zostaną opublikowane w specjalnej wkładce do dziennika „Parkiet”.

Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie KRK pod adresem: www.kongres-rk.pl

Partnerami medialnymi Kongresu byli: Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet oraz Polskie Radio 24.

 

Maciej Trybuchowski - Prezes KDPW otwiera VII Kongres Rynku Kapitałowego

Maciej_Trybuchowski_Prezes_KDPW_otwiera_VII_Kongres_Rynku_Kapitalowego.jpg
 
prof. Teresa Czerwińska - Minister Finansów podczas wystąpienia otwierającego VII edycję Kongresu Rynku Kapitałowego
profTeresa_Czerwinska_Minister_Finansow_VII_Kongres_Rynku_Kapitalowego.jpg
 
prof. Alojzy Nowak podczas wystąpienia otwierającego VII edycję Kongresu Rynku Kapitałowego
profAlojzy_Nowak_VII_Kongres_Rynku_Kapitalowego.jpg
 
Debata: Rynek kapitałowy dla gospodarki
Debata_Rynek_kapitalowy_dla_gospodarki.jpg
 
Debata: Nowe technologie - czy staną się kluczowym czynnikiem rozwoju rynków finansowych
Debata_Nowe_technologie.jpg

Debata: Zmiany regulacyjne na rynku finansowym
Debata_Zmiany_regulacyjne_na_rynku_finansowym.jpeg
 

 

Ostatnia aktualizacja: 07-12-2018 Do góry