Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręRaport „Blockchain w Polsce” z informacjami o usłudze eVoting

10 grudnia br. miała miejsce premiera raportu „Blockchain w Polsce. Możliwości i zastosowania”, przygotowanego przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Raport opisuje istniejące wdrożenia biznesowe tej technologii w Polsce i został stworzony nie przez teoretyków, ale praktyków blockchain.

W części poświęconej praktycznym zastosowaniom technologii blockchain znalazł się rozdział poświęcony usłudze eVoting, przygotowywanej dla rynku kapitałowego przez KDPW. Zapewni ona uczestnikom rynku kapitałowego, takim jak KDPW, spółki publiczne oraz banki i biura maklerskie, wspólny wgląd w dane na temat wykonywanych praw głosu w czasie niemalże rzeczywistym, a także umożliwi dostęp do wiarygodnych wyników głosowania elektronicznego (zdalnego). Technologia blockchain zapewni wspólny, zdecentralizowany rejestr, przechowujący historię zdarzeń związanych z danym zgromadzeniem akcjonariuszy, listę uchwał poddanych głosowaniu, liczbę zarejestrowanych uczestników i głosów, oraz dane o wynikach głosowania. Będzie to skutkowało większą dostępnością, odpowiedzialnością oraz transparentnością dla wszystkich uczestników systemu.

Raport dostępny jest nieodpłatnie na stronie: https://www.raportblockchain.pl/.
 
Ostatnia aktualizacja: 12-12-2018 Do góry