Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręW związku z pracami nad uruchomieniem usługi rejestracji i obsługi emisji niepublicznych papierów wartościowych KDPW zamieszcza na swojej stronie zestaw materiałów informacyjnych związanych z wdrożeniem rozwiązań w tym zakresie. Pakiet materiałów udostępniony obecnie na stronie internetowej KDPW obejmuje następujące obszary:

Planowane zmiany w usługach KDPW obejmą następujące obszary funkcjonalne:
 • Rejestracja papierów wartościowych za pośrednictwem agenta emisji. 
 • Obsługa zdarzeń korporacyjnych z wykorzystaniem nowej funkcjonalności agenta płatniczego. 
 • Raportowanie do KDPW o dłużnych papierach wartościowych funkcjonujących poza systemem depozytowym KDPW, jak również uzupełnienie baz danych o dodatkowe informacje o dłużnych papierach wartościowych rejestrowanych w tym systemie depozytowym.
 • Publikacja przez KDPW danych o zadłużeniu emitentów w związku z emisją obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych. 
 • Nowe rozwiązania komunikacyjne w zakresie dostępu do systemu informatycznego KDPW na potrzeby obsługi powyższych procesów.


Obecnie realizowane prace projektowe koncentrują się na zagadnieniach wchodzących w życie z dniem 1 lipca br., tj. w szczególności na przygotowaniach do obligatoryjnej dematerializacji oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych.

Obszar związany z gromadzeniem danych i udostępnianiem do publicznej wiadomości informacji o nieumorzonych obligacjach, listach zastawnych i certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez poszczególnych emitentów posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w znaczącej części będzie implementowany w II półroczu 2019 r. i w tym zakresie zostaną przygotowane odrębne materiały informacyjne.

Na potrzeby realizacji niniejszego projektu został utworzony dedykowany adres poczty elektronicznej: papiery.niepubliczne@kdpw.pl. Prosimy, aby w przypadku przekazywanych zapytań, w tytule przesyłki mailowej, wpisywali Państwo jedną z następujących kategorii: 

 • aspekty regulacyjne 
 • proces rejestracji 
 • obsługa zdarzeń CA 
 • przekaz danych o zadłużeniu 
 • kod LEI, ISIN, CFI, FISN

Pełen pakiet informacji dostępny jest w zakładce Usługi/Rozwój/Obsługa niepublicznych papierów wartościowych
  Ostatnia aktualizacja: 01-03-2019 Do góry