Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW obniży opłaty za rozrachunek

O 25 proc. obniżone zostaną opłaty za przeprowadzenie rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym. Uchwałę w tej sprawie, na wniosek Zarządu, podjęła Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu. Niższe stawki za wszystkie opłaty związane z rozrachunkiem będą obowiązywać w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.

Dbając o rozwój rynku kapitałowego w Polsce Krajowy Depozyt realizuje politykę opłat, by być jak najmniejszym obciążeniem na poziomie kosztów uczestnictwa na rynku. Uwzględnia ona infrastrukturalny charakter spółek Grupy KDPW przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości oferowanych usług dla wszystkich grup swoich klientów.

- Proponowany termin wprowadzenia niższych opłat z tytułu rozrachunku transakcji koreluje z terminem wejścia w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Uważam, że system PPK wygeneruje kapitał, który przyciągnie na parkiet nowe spółki, uaktywni i wzmocni rynek, a wzrost płynności wykreowany przez krajowy kapitał zachęci także inwestorów zagranicznych do większej aktywności na polskim rynku kapitałowym. Wprowadzona przez KDPW obniżka opłat będzie jednym z elementów wsparcia dla podmiotów obsługujących program PPK oraz naszym wkładem w pobudzenie rynku – powiedział Maciej Trybuchowski, Prezes KDPW.

Grupa KDPW od lat realizuje strategię polegającą na zwiększaniu skali działalności i dywersyfikacji przychodów. Dzięki temu systematycznie obniża opłaty pobierane od swoich uczestników, a także wprowadza czasowe obniżki opłat w celu pobudzenia wybranych segmentów rynku.

Tylko w ubiegłym roku Krajowy Depozyt zniósł całkowicie opłatę za uczestnictwo pobieraną od emitentów, obniżył niektóre opłaty procentowe z tytuły wypłaty świadczeń lub wykupu papierów wartościowych, obniżył opłaty za rozrachunek, czasowo obniżył opłatę za udostępnienie informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a także obniżył opłaty związane z nadaniem i odnowieniem kodu LEI.

Uchwała Nr 6/774/19 Rady Nadzorczej KDPW S.A. z dnia 4 marca 2019 r.

*****

Dodatkowe informacje:
Dariusz Marszałek
M: +48 605 969 626
E: dariusz.marszalek@kdpw.pl
www.kdpw.pl

 

 
Ostatnia aktualizacja: 08-03-2019 Do góry