Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKrajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP Partnerami Europejskiego Kongresu Finansowego

W dniach 3-5 czerwca br. w Sopocie odbędzie się Europejski Kongres Finansowy, którego Organizatorem jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa.

IX Europejski Kongres Finansowy podejmie dyskusję o tym co istotne, aby przyszłość finansów i gospodarki była stabilna, nowoczesna i sprawiedliwa.

Wyzwania i ryzyka, z którymi przyjdzie zmierzyć się sektorowi finansowemu, mają wiele źródeł: gospodarcze, związane ze zmianami klimatu, geopolityczne, społeczne i dotyczące rozwoju technologicznego. Tematyka związana z rynkiem kapitałowym ma stałe miejsce w programie EKF.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP są Partnerami Europejskiego Kongresu Finansowego, ponadto KDPW jest Organizatorem debaty pt. Rynek Kapitałowy dla zwiększenia produktywności i konkurencyjności polskiej gospodarki, organizowanej we współpracy z Izbą Domów Maklerskich w dniu 4 czerwca br.

Uczestnicy debaty dyskutować będą jakie są cele i priorytety Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego służące rozwojowi polskiego rynku kapitałowego wobec wyzwań polskiej gospodarki, jakie są kluczowe działania dla zwiększenia udziału krajowego rynku kapitałowego w finansowaniu polskich przedsiębiorstw, w szczególności innowacyjnych firm. Przedmiotem dyskusji będzie też znaczenie kapitału krajowego i krajowych inwestorów instytucjonalnych wobec wyzwań wynikających z zagranicznej konkurencji, a także modele finansowania gospodarki, jednolita licencja bankowa.

W dyskusji udział wezmą: 
  • Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
  • Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich, Santander Securities 
  • Izabela Olszewska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
  • Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski 
  • Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Moderatorem dyskusji będzie Tomasz Prusek, Prezes Zarządu Fundacji Przyjazny Kraj.

W dniu 5 czerwca br. Prezes Maciej Trybuchowski i Wiceprezes Zarządu dr Paweł Górecki wezmą udział w obradach Okrągłego Stołu Rynku Kapitałowego.

Celem debaty jest dyskusja o roli i znaczeniu zasady proporcjonalności w tworzeniu regulacji rynku finansowego. W trakcie debaty zostaną zaprezentowane przykłady nieproporcjonalnych regulacji tworzonych na poziomie UE, nieprawidłowości na etapie implementacji przepisów unijnych do porządków krajowych, a także przykłady gold platingu, jako niepożądanego zjawiska, które ogranicza nie tylko konkurencyjność instytucji finansowych, ale także zmniejsza atrakcyjność danego rynku. Drugim celem dyskusji jest wypracowanie propozycji działań dla poprawy jakości ładu instytucjonalnego w zakresie nadzoru nad systemem finansowym, podniesienia konkurencyjności rynku finansowego oraz zwiększenia zaufania do instytucji rynku finansowego.

W trakcie debaty zostaną zaprezentowane również przykłady modeli nadzoru nad rynkiem finansowym funkcjonujących w kliku wybranych krajach świata, celem zwrócenia uwagi na niektóre rozwiązania, które można by rozważyć do zaimplementowania w Polsce.

Przyczynkiem do powstania idei okrągłego stołu reformatorów rynku finansowego były kwestie związane z przygotowywaniem regulacji prawnych rynku finansowego, sposobu ich implementacji do porządku krajowego oraz ich stosowania w praktyce, a także kwestie związane ze sposobem funkcjonowania nadzoru nad rynkiem finansowym.

https://www.efcongress.com/pl/strefa-uczestnikow/program
Ostatnia aktualizacja: 31-05-2019 Do góry