Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręRejestracja niepublicznych papierów wartościowych – regulacje KDPW

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie KDPW, które wprowadzają rozwiązania związane z rejestracją niepublicznych papierów wartościowych. Zmienione zostały także Szczegółowe Zasady Działania i Procedury Ewidencyjne KDPW. Nowe zapisy regulacji wejdą w życie od 1 lipca br.

zmiany Regulaminu KDPW
zmiany Szczegółowych Zasad Działania oraz Procedur Ewidencyjnych KDPW
uchwała Zarządu KDPW Nr 295/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych.

Zmiany związane są z wchodzącymi z dniem 1 lipca 2019 r. przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Przewidują one w szczególności utworzenie dwóch nowych typów uczestnictwa w systemie depozytowym – agenta emisji oraz agenta płatniczego, a także wprowadzenie uproszczonego trybu rejestrowania papierów wartościowych w depozycie za pośrednictwem agenta emisji. Określają także obowiązki informacyjne emitentów obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych, związane z nałożonym na Krajowy Depozyt zadaniem gromadzenia i upubliczniania informacji dotyczących terminowości wykonywania świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych oraz zakresu zadłużenia ich emitentów.
Ostatnia aktualizacja: 06-06-2019 Do góry